Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein.

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

De impact van armoede op kinderen is groot. Niet alleen tast het hun gevoel van eigenwaarde aan, het zet kinderen automatisch op 0-1 achterstand. Gemeenten hebben een belangrijke taak bij de aanpak van kinderarmoede, samen met de professionals in het sociaal domein kunnen ze écht het verschil maken.

In de Handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein beschrijven lectoren Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) en Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede. De handreiking, ontwikkeld in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa, is bestemd voor professionals in het sociaal domein en het resultaat van een samenwerking tussen professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen.

Speciaal voor Gro Next wordt er een interactieve workshop bij de Hanzehogeschool over deze handreiking gehouden op 10 maart van 9.30 tot 12.30 uur. Deze workshop wordt samen met de inzet van een ervaringsdeskundige gegeven. Na afloop kun je een gratis exemplaar van het boek meenemen.

Niveau: HBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

Professionals in het sociaal domein

Resultaat

  • Handvatten voor beleidsmakers en leidinggevenden in het sociaal domein