Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Landelijke fondsen.

Zoek je voor een armoedeproject of -activiteit landelijke financiële middelen?

Lees uitvoerig de website van het fonds of de organisatie door. Kijk of het project of de activiteit past binnen de voorwaarden/criteria.

Zorg dat je alle benodigde informatie paraat hebt voor het indienen van een aanvraag. Veel gevraagde stukken zijn:

  • een projectplan, begroting en dekkingsplan;
  • eventuele offertes;
  • begeleidende brief;
  • recent jaarverslag/jaarrekening;
  • uittreksel KvK;
  • kopie statuten van de organisatie.

Landelijke fondsen

Meer inspiratie: Overzicht andere fondsen op armoedefonds.nl.