Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Verhalen over armoede.

Wat betekent het om in armoede te leven? Welke ervaringen hebben mensen in armoede, waar lopen zij tegenaan en wat zien zij als goede oplossingen voor het probleem? In het terugdringen van armoede is het belangrijk om de ervaringen en verhalen van mensen in armoede mee te nemen. Op die manier kan de kloof tussen de beleef- en systeemwereld overbrugd worden. Voor veel ervaringsdeskundigen en mensen met een laag inkomen is armoede niet alleen een probleem van geld. Vaak worstelen zij nog meer met de impact van sociale uitsluiting en (langdurige) stress die gepaard gaat met het hebben van een laag inkomen.

Sociale uitsluiting

Het hebben van weinig geld kan betekenen dat een persoon niet (volledig) mee kan doen in de maatschappij. Hierdoor hebben mensen in armoede vaak te maken met verschillende vormen van sociale uitsluiting. Bijvoorbeeld wanneer zij vanwege te weinig geld uitgesloten raken van sociale activiteiten, zoals sport of een vereniging.

Omgekeerd kan sociale uitsluiting armoede veroorzaken of versterken. Het niet machtig zijn van de Nederlandse taal maakt het bijvoorbeeld moeilijker om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, waardoor de kans op armoede toeneemt. Sociale uitsluiting is een belangrijk mechanisme dat zorgt voor de overdraagbaarheid van armoede van generatie op generatie. Bekijk voor de meest recente cijfers over armoede en sociale uitsluiting de publicatie Armoede en sociale uitsluiting van het CBS.

De invloed van stress

Mensen die leven in armoede hebben vaak te maken met langdurig stress. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat langdurige stress impact heeft op het denkvermogen en gedrag. Wanneer mensen langdurig stress ervaren, raken zij meer gefocust op de korte termijn en ontwikkelen een soort tunnelvisie. Hierdoor is het lastiger om de invloed van beslissingen op lange termijn te overzien. Ook zorgt stress ervoor dat mensen sneller dingen vergeten, meer moeite hebben om in actie te komen en sneller toegeven aan impulsen. Dit maakt het lastiger om uit armoede te komen.

Tegelijkertijd heeft langdurige stress negatieve gevolgen voor de gezondheid en kwaliteit van leven. Stress kan resulteren in fysieke en mentale gezondheidsklachten, lagere schoolprestaties bij kinderen en een lagere tevredenheid met de leefsituatie.

Ervaringsverhalen

Lees en luister hieronder naar de ervaringen van mensen in armoede:

  • Podcasts Sterke verhalen, vier ervaringsdeskundigen aan het woord over armoede;
  • Interview met Remon van der Veen, ervaringsdeskundige en deelnemer aan het project Samen werken met ervaring.

Meer weten over armoede?

Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.