Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Sterk uit Armoede.

Sterk uit Armoede

Sterk uit Armoede zet zich in voor het doorbreken van armoede samen met de mensen die het betreft. Door de inzet en opleiding van ervaringsdeskundigen, slaat Sterk uit armoede een brug tussen beleef- en systeemwereld. Vanuit de overtuiging dat armoede een onrecht in de samenleving is en de ‘systeemwereld’ zich heeft vervreemd van een deel van de inwoners. Mensen die in armoede leven voelen zich niet gezien en gehoord, wantrouwen de wereld om zich heen en kennen zichzelf weinig bestaansrecht toe. Om hiermee om te gaan, biedt ervaringskennis perspectieven die aanvullend zijn op wetenschappelijke en professionele kennis. Daarom stimuleert Sterk uit Armoede de inzet van ervaringskennis in beleid en praktijk, als een essentieel onderdeel van de oplossing om armoede te bestrijden.

Pool van ervaringsdeskundigen

Sterk uit Armoede werkt met een pool van ervaringsdeskundigen die op allerlei vragen voor korte en langere termijn ingezet kunnen worden door gemeenten en andere organisaties, zowel non-profit als profit. Meer informatie? Bekijk de folder Diensten Sterk uit armoede.

Bekijk de website Sterk uit armoede

Direct naar

De overige projecten bekijken? Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.