Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Energiearmoede.

Iedereen heeft energie nodig. Bijvoorbeeld om je huis, kantoor of verenigingsgebouw te verwarmen. In 2022 zijn de gas- en energieprijzen sterk gestegen. Door de stijgende prijzen komen steeds meer Groningers financieel in de knel. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld hun energierekening niet betalen en zijn ze niet in staat om te verduurzamen. Dit kan leiden tot energiearmoede. Voor de langere termijn hangt het vraagstuk over energiearmoede nauw samen met de uitdagingen van de energietransitie. Hoe komen we tot een energietransitie, waarin iedereen mee kan doen?

Wat is energiearmoede?

Er is sprake van energiearmoede, wanneer een huishouden hoge energiekosten ervaart. Dit kan betekenen dat het huishouden de energierekening niet kan betalen. Of dat het bewust minder energie verbruikt dan het eigenlijk nodig heeft. Veel van deze huishoudens wonen in een slecht geïsoleerde woning. Vaak hebben zij een laag inkomen, waardoor ze niet de middelen hebben om hun huis te verduurzamen. Hierdoor blijven de energielasten stijgen. Dit noemen we de negatieve energiespiraal.

TNO deed onderzoek naar de feiten en cijfers over energiearmoede. Hieruit blijkt dat vooral jongeren, alleenstaanden en mensen die wonen in huurwoningen te maken krijgen met energiearmoede. Echter komt energiearmoede ook steeds vaker voor bij huishoudens in koopwoningen en met middeninkomens.

Daling koopkracht

Naast de stijgende energieprijzen, is er sprake van inflatie. Hierdoor worden de levenskosten hoger en neemt de koopkracht van inwoners af. Door de stijgende prijzen voor energie, boodschappen en andere levenskosten, neemt het aantal inwoners met geldzorgen en financiële problemen toe. Dit raakt niet alleen huishoudens met een lager inkomen, maar ook middeninkomens en tweeverdieners. Ook in Groningen is de impact groot. Meer weten? Lees de publicatie “Steeds meer Groningers en Drenten financieel in de knel” van Sociaal Planbureau Groningen.

Afwegingsmodel en best practices

Er zijn verschillende maatregelen om energiearmoede aan te pakken, op korte en lange termijn. Deze dienen verschillende doelen. Onderstaand afwegingsmodel maakt inzichtelijk welke aanpak helpt voor welk doel. Het document Aanpak energiearmoede licht dit afwegingsmodel verder toe en geeft tips voor effectieve aanpakken.

Nuttige links en publicaties over energiearmoede

Meer weten over armoede?

Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.

 

Meer informatie

Marike Broekema
adviseur
m.broekema@cmostamm.nl
06 51 79 93 90

Marije Kooistra
data-analist/onderzoeker
m.kooistra@sociaalplanbureaugroningen.nl
06 52 88 86 97