Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Kansrijk Groningen.

Kansrijk Groningen is een project in de gemeente Groningen dat focust op stressreductie en eigen regie voor bewoners die leven onder het sociale minimum. Met als missie: mensen de regie op hun eigen leven teruggeven, zodat zij via betaald werk financieel onafhankelijk zijn. Het project richt zich op minima met een probleem op één of meer leefgebieden, zoals financiën, thuissituatie, opvoeding, opleiding of werk. Onder begeleiding van een buddy werken de deelnemers aan zelf geformuleerde doelen. Met als resultaat: deelnemers die uit de bijstand zijn gekomen, weer meedoen aan de samenleving, een opleiding volgen of een baan hebben gevonden.

Werkwijze

Deelnemers krijgen een buddy die hen intensief begeleidt gedurende een jaar. De buddy’s zijn ervaringsdeskundigen die intern worden opgeleid op de Buddy Academie. De buddy werkt aan de hand van de methode Mobility Mentoring©. Centraal in de aanpak staat stressreductie op alle leefgebieden, maatwerk en eigen regie. De deelnemer stelt eigen doelen waar hij of zij aan wil werken. De buddy werkt samen met verschillende partijen, zoals het WIJ-team, de gemeente Groningen, Groningse Kredietbank, scholen, maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven. Na uitstroom krijgt de deelnemer nog zes maanden nazorg.

Resultaten

In 2019 is in de wijken Beijum en Lewenborg het project Kansrijk Oost gestart als een pilot. Kansrijk Oost heeft inmiddels ‘zuster’-projecten in stadswijken in West- en Zuid-Groningen; Kansrijk West en Kansrijk Zuid. De resultaten zijn veelbelovend. Zo zijn tien deelnemers volledig uit de bijstand en volgen tien deelnemers een opleiding. Daarnaast zijn twee deelnemers buddy geworden en hebben vijf buddy’s betaald werk gevonden.

Op de website van Kansrijk Groningen zijn alle ontwikkelingen te volgen.

Direct naar

De overige projecten bekijken? Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.