Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Informele schuldhulp door vrijwilligers.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de inzet van vrijwilligers zeer effectief is bij de uitvoering van deze hulpverlening. Het is voor gemeenten aan te raden de inzet van vrijwilligers uit te breiden.

Regierol gemeenten

Voor het onderzoek Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening evalueerde het Verwey-Jonker Instituut 24 vernieuwende projecten rond schuldhulpverlening. Gemeenten richtten zich in deze projecten op integrale schuldhulpverlening en preventieactiviteiten. Landelijke vrijwilligersorganisaties ontwikkelden trainingen en coachingsmethodieken voor de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening.

Vrijwilligers bieden eigen kwaliteiten

Vrijwilligers zetten hun eigen kwaliteiten in naast de professional. Ze bieden mensen praktische ondersteuning vanuit een vertrouwenspositie, vooral in preventieve zin. Vrijwilligers zorgen er vaak voor dat cliënten niet wegzakken in de schulden en tijdig hulp krijgen om hun administratie op orde te krijgen. Bij te grote schuldproblemen verwijzen de vrijwilligers door naar het professionele bemiddelingstraject. Ook dan kan een vrijwilliger cliënten helpen om het traject vol te houden. Bij de nazorg ondersteunen vrijwilligers cliënten om terugval te voorkomen en greep op het huishoudboekje te houden.

Meer informatie

Direct naar

De overige projecten bekijken? Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.