Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Inleiding op armoede.

Armoedeproblematiek is complex. Het kent vele verschillende oorzaken en vormen. Daarnaast zijn de gevolgen niet voor iedereen gelijk. Een laag inkomen gaat vaak samen met andere problemen, zoals werkloosheid, schulden, laaggeletterdheid en sociale uitsluiting. Via de buttons onderaan deze pagina vind je meer informatie over verschillende aspecten van armoede.

Armoede in Groningen

Volgens de meest recente cijfers van het CBS, leven in Groningen 23.300 huishoudens van een laag inkomen. Voor 10.900 huishoudens gaat dit om een langdurig laag inkomen. Deze huishoudens komen vier jaar op rij, of langer, rond van een laag inkomen. Daarnaast groeien in Groningen 7.400 kinderen op in armoede, van wie 3.600 kinderen langdurig.

De armoedecijfers in Groningen liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. Meer feiten en cijfers over armoede in Groningen vind je op de website van Sociaal Planbureau Groningen.

Risicogroepen

Leven in armoede kan iedereen overkomen. Ondanks de vele verschillende oorzaken en vormen van armoede is er een aantal groepen dat een hoger risico heeft om in armoede te belanden. Alleenstaanden en eenoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben het hoogste risico op armoede. Dit komt omdat zij vaker onder de lage inkomensgrens leven. In onderstaande afbeelding van Movisie vind je de verschillende risicogroepen op armoede en schulden. Kijk voor meer informatie voor risicogroepen in Groningen op de armoedemonitor van Sociaal Planbureau Groningen.

Bron: Movisie, Infographic Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden, 2020

Meer weten over armoede?

Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.