Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Moedig Groningen

 

We zijn Moedig Groningen. We geloven dat armoede niet hoeft te bestaan en dat het op zijn minst eenvoudiger en overzichtelijker moet kunnen voor mensen met schulden. We zijn een publiek-privaat netwerk voor financiële zelfredzaamheid en willen de gevolgen van schuldproblemen en armoede verzachten.

Enkele jaren geleden is Sociaal Werk Nederland gestart met het project Moedige Mensen. Met als doel om de armoede in 15 regio’s aan te pakken door krachtige lokale samenwerking te organiseren tussen het bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, gemeenten en sociaal werk. We hebben dit hier in Groningen opgepakt met een aantal partijen die een rol spelen in het armoede- en schulden-vraagstuk, waaronder een aantal bedrijven. Met ondersteuning van CMO STAMM zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten georganiseerd en projecten gestart op het gebied van armoede en schulden.

Concrete verbeteringen

Om concreet verbinding te hebben met de praktijk en daadwerkelijk verbeteringen te realiseren, hebben we werkgroepen opgesteld.

De werkgroepen organiseren dialoogbijeenkomsten waarin gezamenlijk gezocht wordt naar innovatieve oplossingen van gesignaleerde problemen.

Het bestuur van Moedig Groningen bestaat uit vijf mensen, Evert Janse (voorzitter), Thomas de Boer (penningmeester) Lineke Smit (secretaris), Miriam Feddema (algemeen bestuurslid) en Marc Verschuren (algemeen bestuurslid).

Meer weten of ook meedoen?

Om onze ambitie te realiseren, zoeken we steun en samenwerking vanuit het werkveld. We hopen dat we ook jouw organisatie of bedrijf kunnen interesseren. Meer weten? Neem dan even contact met ons op.

www.moediggroningen.nl

Direct naar

De overige projecten bekijken? Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.