Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
tetrisblokjes

Aanpak armoede en schulden.

De route uit armoede is voor iedereen verschillend. Er zijn namelijk verschillende redenen waardoor iemand in armoede belandt. Bovendien zijn de gevolgen van armoede en ervaringen van mensen in armoede niet voor iedereen hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat hulp- en dienstverlening goed aansluit op iemands persoonlijke situatie. Uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen blijkt dat dienstverlening dan als helpend en prettig wordt ervaren (zie de onderzoeksrapporten 50 stemmen van mensen in armoede of schulden en 25 stemmen, Zoektocht naar zekerheid). Hieronder geven we een overzicht van wat werkt in de aanpak van armoede.

Maatwerk

Het systeem van wet- en regelgeving rondom armoede is voor de meeste mensen goed. Maar voor sommigen werkt het systeem juist belemmerend om uit armoede te komen. Als bestaande regelingen en voorzieningen geen duurzame en effectieve oplossing bieden, kan een maatwerkoplossing helpen. Hierbij wordt samen met de inwoner gekeken naar wat er nodig is. Zo kan een oplossing worden gevonden die dichtbij de inwoner ligt. Lees de pagina over maatwerk voor meer informatie en waardevolle instrumenten.

Stress-sensitief werken

Langdurige stress die door armoede veroorzaakt wordt, werkt voor veel mensen verlammend. Dit maakt het moeilijk om verder te kijken dan de korte termijn. De realiteit van armoede is vooral gericht op overleven in plaats van werken naar een betere toekomst. Wanneer hulpverleners hier aandacht voor hebben, kunnen zij effectievere hulp bieden. Lees het artikel Nadja Jungmann: ‘Vertel cliënten met stress niet wat ze moeten doen’ voor meer informatie over het belang van stress-sensitief werken.

Mobility Mentoring® heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om stress-sensitief te werken, zoals de Brug naar Zelfredzaamheid® en Doel-actieplannen®. Deze instrumenten helpen om de situatie van de inwoner op verschillende levensdomeinen inzichtelijk te maken, doelen te stellen en de voortgang te meten. Meer informatie over de aanpak vind je op de website van Mobility Mentoring®.

Inzet van ervaringsdeskundigen

De laatste jaren wordt in Drenthe steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Zij hebben zelf armoede of sociale uitsluiting ervaren en gebruiken deze ervaring nu om andere mensen te helpen. Door hun ervaring weten zij hoe het is om met armoede te leven. Daarom spelen ze een belangrijke rol in het overbruggen van de kloof tussen leef- en systeemwereld. In Noord-Nederland zijn er twee partijen die ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede opleiden: Sterk uit Armoede en Noorderpoort college (i.s.m. de Tintengroep). Het project Samen werken met ervaring leverde ook mooie inzichten op. Meer informatie vind je op samenwerkenmetervaring.nl.

Landelijke aanpak Armoede, schulden en geldzorgen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde in 2022 de aanpak Armoede, schulden en geldzorgen. Hierin staan de doelen en actiepunten om armoede terug te dringen, geformuleerd door Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Routeplanner CMO STAMM

Voor het formuleren van een effectieve aanpak van armoede en schulden ontwikkelde CMO STAMM de Routeplanner Armoede & schulden. Deze bevat vijf pijlers die van belang zijn bij een innovatieve aanpak van armoede en schulden. Meer informatie: Dushenka van Kooten , adviseur CMO STAMM

Meer weten over armoede?

Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.