Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
signaleren en doorverwijzen

Alliantie van Kracht.

logo AvK

In het Veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan.

Het Netwerk

  • De Alliantie van Kracht bestaat uit: Acantus, Accare, AT7 Samen werkt, Biblionet Drenthe, Biblionet Groningen, CMO STAMM, Cosis (Novo/Promens Care), Domesta, Espria/GGZ Drenthe, GGD Drenthe, GGD Groningen, GKB, Goede Start, Hanzehogeschool, Kans voor de Veenkoloniën, Kompas Zuidlaren, Lefier, Leger des Heils, Lentis, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Noorderpoort, Sterk uit Armoede, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Tintengroep, Treantgroep, Yorneo, VNN, VNO-NCW, Woonservice en Zorgplein Noord. Verder zijn Movisie, RUG/Mansholtleerstoel en Pharos betrokken. 
  • Betrokken overheden: Aa en Hunze, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Samen armoede doorbreken

Johan Brongers van de Tintengroep is de initiator en aanjager van het netwerk Alliantie van Kracht. De Alliantie van Kracht is het antwoord op het groeiend besef in de regio dat ieders inzet hard nodig is om de hardnekkige armoede effectief aan te pakken. Het netwerk bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten en kennisinstellingen. Samen willen zij een beweging op gang brengen om armoede in de Veenkoloniën op zowel de korte als de lange termijn structureel en fundamenteel te bestrijden.

Kansen ontwikkelen

Het doel is om gezinnen in armoede adequaat te ondersteunen en met hen kansen te ontwikkelen. We richten ons op de houding, vaardigheden en feitelijk gedrag van mensen, maar proberen dus ook nadrukkelijk het structurele perspectief van armoede te beïnvloeden. Samen gaan wij op zoek naar wat werkt.

Ervaringskennis fundament

De ervaring van de mensen die in armoede leven vormt een belangrijk aangrijpingspunt in de versterking van de aanpak. Mensen die in armoede leven kunnen beter dan wie ook de impact van maatregelen op hun situatie verwoorden. Zij worden dan ook op  verschillende manieren betrokken.

Onderzoek, leerkringen en nieuwe aanpakken

Om meer zicht te krijgen op onderliggende mechanismen bij intergenerationele armoede, doet de RUG verdiepend onderzoek onder leiding van professor Strijker. De provincies Drenthe en Groningen financieren dit meerjarig onderzoek. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe monitoren trends en ontwikkelingen rondom armoede. Daarnaast zetten de netwerkpartners in op het beter benutten en versterken van de kracht en het talent van medewerkers van die organisaties, die dagelijks betrokken zijn bij de intergenerationele armoede van hun cliënten in de Veenkoloniën. Via leerkringen worden ervaringen en kennis gedeeld die helpen om bewoners van het gebied op maat met de juiste interventies te ondersteunen. De leerkringen worden ontwikkeld en opgezet door Movisie, Tinten Training & Advies en CMO STAMM.

Nieuwsbrief

De Alliantie van Kracht houdt de partners en geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe vormen van de aanpak van armoede, onderzoek, leerkringen en ontmoetingen om meer grip te krijgen op het voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede in de Veenkoloniën.

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Kennisclips over het onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

Bekijk de afspeellijst met 8 kennisclips van de Rijksuniversiteit Groningen over het onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. De video’s zijn ook individueel te bekijken onderaan deze pagina.

 

Meer informatie

Projectleider Saskia Duursma, s.duursma@cmostamm.nl/06 12 41 39 41.

Kennisclips

1. Introductie onderzoek intergenerationele armoede in de Veenkoloniën - Onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

2. Armoede in de Veenkoloniën (in cijfers) - Onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

3. Problematische schulden in de Veenkoloniën - Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

4. Mechanismen van generatiearmoede - Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

5. Mobiliteitsstrategieën van families in generatiearmoede - Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

6. Typologieën van families in intergenerationele armoede - Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

7. - Behoeften van families in generatiearmoede - Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

8. - Wat werkt bij aanpak van generatiearmoede - Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

Nu leren wat later is - Stichting IMC Weekendschool - Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën