Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
pijltjes in dezelfde richting

Maatwerk.

Een veelvoorkomend knelpunt om uit armoede te komen is het ingewikkelde, en daardoor soms ineffectieve, systeem van wet- en regelgeving rondom armoede. Door de grote hoeveelheid aan regelingen en loketten, heeft een persoon in armoede vaak te maken met veel verschillende hulpverlenende instanties. Dit werkt stress-verhogend en staat een integrale oplossing in de weg. Daarom is het belangrijk om hulp- en dienstverlening zo in te richten dat effectief en betekenisvol maatwerk mogelijk wordt. Hiervoor is het belangrijk om niet aanbodgericht, maar vraaggericht te werk te gaan. Door samen met de inwoner te kijken naar wat er nodig is, kan een oplossing worden gevonden die goed aansluit op de persoonlijke situatie.

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) biedt verschillende instrumenten voor professionals en gemeenten om maatwerk te bieden. Zo is er een landelijk Maatwerkloket, waar professionals advies kunnen inwinnen. Ook kan een casus opgeschaald worden naar het Landelijk Escalatie Team, wanneer er lokaal of regionaal geen oplossing gevonden kan worden. Gemeenten kunnen zich aansluiten bij PMM. Dan komen zij in het Maatwerkregister. Meer informatie over alle voorzieningen vind je op de website van PMM. Lees voor ervaringen met het bieden van maatwerk de publicatie Met hart en ziel én heel veel energie.

Doorbraakmethode®

De Doorbraakmethode® van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) geeft praktische handvatten voor hulpverleners en gemeenten om maatwerk te bieden. Het realiseren van doorbraken gaat buiten de gebaande paden om, maar blijft altijd binnen de wet. Met behulp van een canvas brengen de professional en inwoner de huidige situatie in kaart. Ook beschrijven ze hier de benodigde doorbraak om het gewenste toekomstperspectief te bereiken. De doorbraak kan worden onderbouwd met de Waardendriekhoek. Deze kijkt naar de betrokkenheid, legitimiteit en het rendement van een doorbraak. Zo wordt inzichtelijk waarom de doorbraak een effectieve oplossing is voor de inwoner én kostenbesparend is voor de samenleving.  

Omgekeerde toets

De Omgekeerde Toets van Stimulansz is een domein-overstijgende aanpak voor het sociaal domein om integraal oplossingen te bieden voor inwoners. Centraal in deze aanpak staat het effect van de maatwerkoplossing voor de inwoner. Daarnaast kijkt de Omgekeerde Toets of de maatwerkoplossing past bij de grondwaarden van een wet, oftewel bij de reden waarom een wet is geschreven. De juridische onderbouwing van de Omgekeerde Toets maakt het mogelijk om maatwerk te bieden, zonder dat dit leidt tot willekeur.

Meer weten over armoede?

Klik op de buttons hieronder voor meer informatie.