Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Netwerkpartners.

Samen vormen we een lerend netwerk voor kennisdeling, inspiratie en innovatie. Het platform is van en voor iedereen die wil bijdragen aan het terugdringen van armoede en schulden in Groningen.

 

logo Alliantie van Kracht logo CMO STAMM

 

Logo Humanitas
Leger des Heils logo Logo Lefier
Logo POG logo Provincie Groningen
Logo Rijksuniversiteit Groningen Sterk uit Armoede
Logo Sociaal Planbureau Groningen logo Sociaal Werk NEderland Solidair Groningen & Drenthe logo
logo St. Mens & Maatschappij
logo Tinten
Logo VKB Logo werkplein Fivelingo
Logo Zorgweg