Agenda.

Armoede en schulden aanpakken kun je alleen samen! Met dit platform bundelen we krachten en delen we kennis. Om gezamenlijk te werken aan een effectieve aanpak van armoede en schulden in de provincie Groningen. De ambassadeurs van het platform dragen hiermee bij aan het terugdringen van armoede en de aanpak van problematische schulden. Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten, waaronder de Groningse gemeenten, provincie Groningen, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen.

Blijvend in ontwikkeling, help je mee?

Dit platform is blijvend in ontwikkeling. Met elkaar zorgen we ervoor dat informatie via dit platform gedeeld wordt en actueel is. Wil je bijdragen aan de inhoud van dit platform? Geef dit door aan info@armoedegroningen.nl.

Agenda.

Nieuws

armoederisico

Veenkoloniën: arme ouders hebben vijf keer vaker arme kinderen

In de Veenkoloniën heeft bijna een derde van de ouders met een laag inkomen kinderen met eveneens een laag inkomen.

Lees verder
kind op de fiets

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

Bijna de helft (47.9%) van de jonge eenoudergezinnen in de Veenkoloniën met minderjarige kinderen zit onder de lage inkomensgrens. Dat betekent dus simpelweg te weinig geld.

Lees verder
overleg financiële planning

Onderzoek naar inzet vrijwilligers bij Schuldhulp

Wat is de bijdrage van vrijwilligers aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening? Saxion Hogeschool onderzoekt onder andere de effectiviteit.

Lees verder
gesprek met onderzoeker

Onderzoek naar klantervaringen van mensen met een uitkering, schulden of een laag inkomen gestart

‘Werkt’ de door instanties aangeboden schuldhulpverlening en -ondersteuning? En wat maakt dat dit wel of niet zo is?  

Lees verder

Direct naar