Agenda.

Armoede en schulden aanpakken kun je alleen samen! Met dit platform bundelen we krachten en delen we kennis. Om gezamenlijk te werken aan een effectieve aanpak van armoede en schulden in de provincie Groningen. De ambassadeurs van het platform dragen hiermee bij aan het terugdringen van armoede en de aanpak van problematische schulden. Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten, waaronder de Groningse gemeenten, provincie Groningen, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen.

Blijvend in ontwikkeling, help je mee?

Dit platform is blijvend in ontwikkeling. Met elkaar zorgen we ervoor dat informatie via dit platform gedeeld wordt en actueel is. Wil je bijdragen aan de inhoud van dit platform? Geef dit door aan info@armoedegroningen.nl.

Agenda.

Nieuws

header nieuwsbrief CMO STAMM armoede en schuldhulpverlening

Nieuwsbrief special Armoede en schuldhulpverlening

In een nieuwsbrief special besteedt CMO STAMM aandacht aan het thema armoede en schuldhulpverlening in Groningen en Drenthe. Dat dit thema leeft blijkt ook uit het bericht van SCP waarin staat dat het aandeel werkende armen is toegenomen. Voor gemeenten en organisaties wordt de uitdaging om met goede aanpakken te komen steeds groter.

Lees verder
kind schrijft op de muur

Kinderen in armoede, wat doen we eraan?

Dat kinderen op moeten groeien in armoede houd de gemoederen erg bezig. Het gonst van de initiatieven om er iets aan te doen of om de gevolgen ervan te verzachten.

Lees verder
moeder en zoon spelen buiten met de bal

Feiten en cijfers over armoede in Groningen en Drenthe

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe geven inzicht in de ontwikkeling van armoede in Groningen en Drenthe.

Lees verder
gezin krijgt ondersteuning

Preventie en vroegsignalering van schulden nog belangrijker door toename schuldenaren

Bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben problematische schulden of een risico daarop.

Lees verder

Direct naar