Agenda.

Armoede en schulden aanpakken kun je alleen samen! Met dit platform willen we krachten bundelen en kennis delen. Om gezamenlijk te werken aan een effectieve aanpak van armoede en schulden in de provincie Groningen. We willen hiermee een katalysator zijn in het terugdringen van armoede. Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten waaronder de Groningse gemeenten, provincie Groningen, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen.

Blijvend in ontwikkeling, help je mee?

Deze website is blijvend in ontwikkeling. Met elkaar zorgen we ervoor dat informatie via dit platform gedeeld wordt en actueel is. Wil je meedoen en/of bijdragen aan de inhoud van deze website? Geef dit door aan info@armoedegroningen.nl.

Nieuws

Armoede in Groningen: risicogroepen in beeld

Leven in armoede kan iedereen overkomen. Toch zijn er groepen huishoudens die een hoger risico op armoede hebben omdat ze vaker onder de lage-inkomensgrens leven. Inzicht in de kenmerken van deze huishoudens, draagt bij aan het inrichten van armoedebeleid. Het CBS maakt een uitsplitsing naar de samenstelling van het huishouden, de leeftijd van de kostwinner,

Lees verder

In provincie Groningen eenoudergezinnen en alleenstaanden vaker een laag inkomen

Ook in 2015 was het risico in de provincie Groningen op armoede het hoogst bij eenoudergezinnen, en alleenstaande mannen en vrouwen.

Lees verder

Zorgkosten belemmeren toegang tot zorg voor één op de zeven Groningers

Voor 14% van de Groningers vormen de kosten van zorg een belemmering om zorg te gebruiken.

Lees verder
portret van een vrouw

Armoede: Van inzicht naar impact

Armoede terugdringen: hoe doen we dat? Om te beginnen door inzicht te bieden in de armoedeproblematiek.

Lees verder

Direct naar