Agenda.

Armoede en schulden aanpakken kun je alleen samen! Met dit platform bundelen we krachten en delen we kennis. Om gezamenlijk te werken aan een effectieve aanpak van armoede en schulden in de provincie Groningen. De ambassadeurs van het platform dragen hiermee bij aan het terugdringen van armoede en de aanpak van problematische schulden. Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten, waaronder de Groningse gemeenten, provincie Groningen, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen.

Blijvend in ontwikkeling, help je mee?

Dit platform is blijvend in ontwikkeling. Met elkaar zorgen we ervoor dat informatie via dit platform gedeeld wordt en actueel is. Wil je bijdragen aan de inhoud van dit platform? Geef dit door aan info@armoedegroningen.nl.

Agenda.

Nieuws

Nazorg schuldhulpverlening nog in de kinderschoenen

Nazorg is een ‘vergeten onderdeel’ van de schuldhulpverlening. In veel gemeenten laat de kennis over nazorg te wensen over en zijn geen methodieken hiervoor voorhanden. Daar waar wel aandacht is voor nazorg is het budget hiervoor gewoonlijk zeer bescheiden. Dit alles kwam naar voren tijdens de CMO STAMM Academie ‘Nazorg uit voorzorg’ op 14 februari

Lees verder
Van links naar rechts: Lian Veenstra (wethouder Stadskanaal), Eric van Oosterhout (burgemeester Emmen), Eveline Dobber (ervaringsdeskundige), Sanne Visser (onderzoeker RUG), Gea Groothuis (ervaringsdeskundige), Bernard Ter Haar (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Johan Brongers (bestuurder Tintengroep), Lusette Brouwer (projectleider Alliantie van Kracht), Raymond Wanders (wethouder gemeente Emmen), Lisa van Beek (beleidsmedewerker ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Samen aan de slag

Een oproep om in de actiestand te blijven en samen aan de slag te gaan voor de Alliantie van Kracht.

Lees verder
header nieuwsbrief CMO STAMM armoede en schuldhulpverlening

Nieuwsbrief special Armoede en schuldhulpverlening

De nieuwsbrief special van CMO STAMM met aandacht aan het thema armoede en schuldhulpverlening in Groningen en Drenthe.

Lees verder
kind schrijft op de muur

Kinderen in armoede, wat doen we eraan?

Dat kinderen op moeten groeien in armoede houd de gemoederen erg bezig. Het gonst van de initiatieven om er iets aan te doen of om de gevolgen ervan te verzachten.

Lees verder

Direct naar