Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Armoede en schulden aanpakken kun je alleen samen! Met dit platform bundelen we krachten en delen we kennis. Om gezamenlijk te werken aan een effectieve aanpak van armoede en schulden in de provincie Groningen. De ambassadeurs van het platform dragen hiermee bij aan het terugdringen van armoede en de aanpak van problematische schulden. Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten, waaronder de Groningse gemeenten, provincie Groningen, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen.

Blijvend in ontwikkeling, help je mee?

Dit platform is blijvend in ontwikkeling. Met elkaar zorgen we ervoor dat informatie via dit platform gedeeld wordt en actueel is. Wil je bijdragen aan de inhoud van dit platform? Geef dit door aan info@armoedegroningen.nl.

programma Gro Next herfst 2021

Gro Next herfstprogrammering

Bekijk de flyer van de herfstprogrammering van Gro Next met trainingen en een lezing.

Bekijken
Omgaan met Kinderarmoede in het Sociaal Domein

Handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

De handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede’ biedt werkwijzen voor professionals in het sociaal domein voor het signaleren van, en omgaan met, kinderarmoede.

Lees verder
jongen op klimmuur

Handreiking Omgaan met armoede op scholen (po en vo)

De handleiding beschrijft dertien werkwijzen voor het omgaan met armoede op school in de categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren (SOS bij kinderarmoede).

Lees verder
man houdt handen op voor bijstand

Een grote stap voor schuldhulpverlening!

Elke gemeente kan straks saneringskredieten verstrekken door de komst van het waarborgfonds saneringskredieten. 
Veel gemeenten bieden nu geen saneringskredieten aan door de onbekendheid met het instrument en doordat gemeenten huiverig zijn voor het financiële risico van saneringskredieten.

Bekijken
vingers die engels boek lezen

Aandacht voor laaggeletterdheid in Noord-Oost Groningen

“Lezen en schrijven zijn de basis om mee te doen”, wethouder en VKB-bestuurder Hennie Hemmes vraagt aandacht voor laaggeletterdheid in Noord-Oost Groningen.

Bekijken
man plaatst zonnepanelen in groningen

Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019

Hoe kan er in Groningse wijken meer energie worden opgewekt dan dat er wordt verbruikt? De gemeente Groningen heeft samen met onderzoekers van het CBS naar energiearmoede gekeken in de kompaswijken.

Bekijken

Direct naar