Agenda.

Armoede en schulden aanpakken kun je alleen samen! Met dit platform bundelen we krachten en delen we kennis. Om gezamenlijk te werken aan een effectieve aanpak van armoede en schulden in de provincie Groningen. De ambassadeurs van het platform dragen hiermee bij aan het terugdringen van armoede en de aanpak van problematische schulden. Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten, waaronder de Groningse gemeenten, provincie Groningen, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen.

Blijvend in ontwikkeling, help je mee?

Dit platform is blijvend in ontwikkeling. Met elkaar zorgen we ervoor dat informatie via dit platform gedeeld wordt en actueel is. Wil je bijdragen aan de inhoud van dit platform? Geef dit door aan info@armoedegroningen.nl.

Nieuws

Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen.

Landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’

De landelijke campagne ‘Kom uit voor je schuld’ moet geldzorgen uit de taboesfeer halen.

Lees verder
screenshot van de homepage van hulpbijarmoede.nl

Stichting Armoedefonds Nederland lanceert platform Hulpbijarmoede.nl

De website Hulpbijarmoede.nl brengt het hulpaanbod van organisaties en lokale initiatieven die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding per regio in kaart.

Lees verder
Logo Alliantie Kinderarmoede Nederland

Nieuwe Alliantie Kinderarmoede ook vanuit Groningen ondersteund

Overheden, bedrijven als maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om kinderarmoede in Nederland tegen te gaan.

Lees verder
Logo De Harde Leerschool

Rugbyen naar een betere toekomst

De Harde Leerschool stoomt jongvolwassenen klaar voor werk of een opleiding met een programma waarin rugby de hoofdrol speelt.

Lees verder

Direct naar