Agenda.

Armoede en schulden aanpakken kun je alleen samen! Met dit platform bundelen we krachten en delen we kennis. Om gezamenlijk te werken aan een effectieve aanpak van armoede en schulden in de provincie Groningen. De ambassadeurs van het platform dragen hiermee bij aan het terugdringen van armoede en de aanpak van problematische schulden. Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten, waaronder de Groningse gemeenten, provincie Groningen, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen.

Blijvend in ontwikkeling, help je mee?

Dit platform is blijvend in ontwikkeling. Met elkaar zorgen we ervoor dat informatie via dit platform gedeeld wordt en actueel is. Wil je bijdragen aan de inhoud van dit platform? Geef dit door aan info@armoedegroningen.nl.

Nieuws

jongen met verrekijker

Nieuwe kansen voor vroegsignalering schulden

Er komt een wetswijziging voor gemeentelijke schuldhulpverlening. De beoogde startdatum is 1 januari 2021. De wetswijziging biedt kansen voor de vroegsignalering van schulden.

Lees verder
corona-crash

Armoede en schuldhulpverlening in Corona-tijden

Hoe kunnen we op een recessie anticiperen vanuit het perspectief van armoede en schuldhulpverlening? Een impressie van de gevolgen voor de korte en lange termijn in Groningen.

Lees verder
Alles wat je aandacht geeft groeit

Armoedecijfers in beeld per gemeente

Hoeveel procent van de huishoudens in jouw gemeente moet rondkomen van een laag inkomen? En welk type huishoudens lopen de meeste risico op armoede?

Lees verder
3 generaties

Nieuw feitenblad over doorbreken generatie-armoede

Generatie-armoede is een taai vraagstuk. Nieuwe generaties uit arme families hebben een grotere kans om ook arm te worden. De RUG, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe brachten de mechanismen hierachter in beeld.

Lees verder
gesprek met onderzoeker

Respectvolle bejegening verdient meer aandacht in dienstverlening armoede en schulden

De dienstverlening voor mensen in armoede of schulden kan effectiever. De manier waarop cliënten tegemoet worden getreden, is daarbij een belangrijke factor. Dit onderstreepten deelnemers aan de bijeenkomst ‘(Nog) betere dienstverlening bij armoede en schulden’.

Lees verder
jongen op klimmuur

Handreiking Omgaan met armoede op scholen (po en vo)

De handleiding beschrijft dertien werkwijzen voor het omgaan met armoede op school in de categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren (SOS bij kinderarmoede).

Lees verder

Direct naar

Informatie m.b.t het Coronavirus

De eerste voorzichtige stappen naar herstel zijn ingezet. Dat is vooral goed nieuws voor de jeugd (en hun ouders). Maar we zijn er nog niet! We blijven daarom extra aandacht houden voor de kwetsbare mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.