Dossiers.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de integrale schuldhulpverlening. Gemeenten doen zelf de uitvoering of ze beleggen de uitvoering bij anderen, zoals de kredietbank, het welzijnswerk en maatschappelijke organisaties. In dit dossier hebben we informatie verzameld over het beleid van Groningse gemeenten, interventies die ze inzetten en organisaties waarmee ze samenwerken om armoede en/of schulden tegen te gaan. 

Direct naar:

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.