Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Het is heel belangrijk om iemand naast je te hebben die je echt vertrouwt. Vanuit dat vertrouwen kan een gezin weer stappen zetten.

Kansen voor kinderen van start in Oldambt en Groningen

18 oktober 2023

Onder grote belangstelling werd op donderdag 12 oktober in Winschoten de Kick off van het provinciale programma Kansen voor kinderen gevierd. Het programma heeft tot doel om samen met 500 gezinnen armoede in de regio terug te dringen en de toekomstkansen voor kinderen te vergroten. Oldambt en Groningen starten als eerste gemeenten met dit innovatieve armoedeprogramma. De andere gemeenten volgen de komende jaren, om zo samen een grote beweging op gang te brengen.

Wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt is enthousiast dat het programma van start gaat. “De armoede die ik al vanaf mijn jeugd in Oldambt heb gezien, was voor mij een reden om de politiek in te gaan. Ik geloof oprecht dat dit programma het verschil kan maken voor de kinderen die opgroeien in onze gemeente.” Ook Jessie Hooper, ervaringsdeskundige en buddy voor gezinnen in armoede, is blij dat het programma van start gaat. Zij geeft aan dat het heel belangrijk is om iemand naast je te hebben die je echt vertrouwt. Vanuit dat vertrouwen kan een gezin weer stappen zetten.

Een kansrijke toekomst

Minder gezinnen in armoede en meer kinderen een kansrijke toekomst, dat is de ambitie van het programma Kansen voor kinderen. De problematiek is fors in onze regio. En de overdracht van generatie op generatie maakt het doorbreken van armoede nog complexer.

Binnen het programma gaan de gezinnen aan de slag met intensieve begeleiding van een ervaringsdeskundige buddy. Daarnaast worden waar nodig doorbraken gerealiseerd volgens de Doorbraakmethode®. Wanneer reguliere voorzieningen een gezin niet helpen, zoeken we samen een alternatieve, duurzame oplossing op maat. Zo maken we de weg vrij naar een betere toekomst.

Betere ondersteuning

Anna Custers, lector Armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, hield tijdens de Kick off een lezing over wat er nodig is om armoede in Nederland te doorbreken. Zij benadrukt dat er in het systeem van regels en wetten verandering moet komen. Het huidige systeem is onberekenbaar en veel te ingewikkeld geworden.

Kansen voor kinderen speelt daarop in door binnen het programma een lerend netwerk te vormen tussen de betrokken partners. Doordat het programma een grote groep gezinnen bereikt, kun je zien waar het systeem in de weg zit. En daar wat aan doen!

Met dank aan

Het programma is een samenwerking tussen onder andere gemeenten, welzijnsorganisaties, buurtinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en kennisinstituten in de regio. Het programma is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen en Regio Deal Oost-Groningen.

 

Bekijk hieronder de fotocompilatie van de Kick off

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.