Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Goede Start.

Goede Start

Goede Start is het programma dat zich specifiek richt op een goede start voor de volgende generatie inwoners, vanaf de eerste 1.000 dagen na een zwangerschap. Het is een belangrijk onderdeel van de aanpak “Kans voor de Veenkoloniën” om de positie en gezondheidsverschillen van bewoners te verbeteren. In Goede Start werken partijen samen die rondom het gezin actief zijn (o.a. verloskundigen en kraamzorg) in de 11 gemeenten uit Groningen en Drenthe langdurig samen aan verbetering van de gezondheid van (toekomstige) moeders.

Onderzoek toont aan dat extra inspanningen in de periode van conceptie tot het tweede levensjaar van kinderen gemiddeld 7 tot 10 procent meer opleveren dan interventies na die periode. Daarom ontwikkelde TNO nieuwe interventies om ouders zo vroeg mogelijk te bereiken, bij voorkeur al vóór de zwangerschap. Deze interventies ontwikkelden zij in overleg met zorgprofessionals, beleidsmakers, ouders en kinderen en toetsen we op bruikbaarheid en effectiviteit.

Leerdoel

Kennis en inzicht in het belang van de omgeving in de eerste 1.000 dagen van de ontwikkeling van de mens voor de latere groei, gedrag en gezondheid.

Werkwijze en het projectplan

Bekijk het projectplan Kansrijke start Groningen

Niveau: HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: online & fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

De scholing is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals met hbo-niveau.

Resultaat

  • 1. Een integrale aanpak voor moeders en hun kinderen op alle levensgebieden met speciale aandacht voor de intergenerationele problematiek
  • 2. Een aanpak gericht op wat moeders wel kunnen en niet wat ze niet kunnen
  • 3. Een programma gericht op stressreductie zodat ruimte ontstaat om talenten te ontwikkelen en te werken aan een structureel betere toekomst
  • 4. Ondersteuning die zich richt op het wegnemen van belemmerende zorgen (voorbeeld; ondersteuning door kinderopvang) en het stimuleren van de eigen ontwikkeling;
  • 5. Intensieve individuele coaching, budgetcoaching en groepscoaching volgens een nieuw en doordacht concept
  • 6. Samenwerking tussen verschillende partijen waardoor