Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
van wetenschap naar praktijk

Van wetenschap naar praktijk.

Er wordt veel, en nuttig, onderzoek gedaan naar armoede en schulden waar, naast wetenschappers, ook professionals en vrijwilligers baat bij hebben om de dienstverlening te verbeteren. Maar wetenschappelijk onderzoek is lang niet altijd toegankelijk. Het wordt gepubliceerd, maar de praktische toepasbaarheid is niet direct duidelijk. Een goede vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk zit hem vooral in toegankelijke taal, geschreven vanuit het perspectief van de praktijk en het continu betrekken van de doelgroep bij het maken van de vertaalslag.

Dit aanbod is gericht op:

  • Publicaties en scholingen m.b.t. hardnekkige (intergenerationele) armoede;
  • Psychologische gevolgen van armoede op het brein en het gedrag en de keuzes die hieruit voortvloeien;
  • Handreikingen Kinderarmoede Sociaal Domein en Onderwijs;
  • Succesvolle interventies intergenerationele armoede;
  • Armoede en de relatie met (gebrek aan) sociaal netwerk;
  • Kansenongelijkheid en de gevolgen hiervan.
Ik ben geinteresseerd in
als

Overige thema’s