Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
signaleren en doorverwijzen

Signaleren en doorverwijzen.

Preventief werken vraagt dat je zichtbaar bent en mensen jou weten te vinden. Mensen kunnen in een vroeg stadium bij je terecht met hun problemen. Als professional/vrijwilliger hoor je eerder signalen en kun je vroegtijdig ondersteunen. Dat kan escalatie en de noodzaak tot complexere hulp voorkomen. Hoe signaleer je goed?

Signalen krijg je ook vaak via de samenwerkingspartners. Daarbij is het belangrijk dat de lijntjes kort zijn. Dat maakt goed doorverwijzen gemakkelijker.

Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op:

  • Klant centraal, aansluiten bij de belevingswereld en behoefte van mensen in armoede;
  • (Verborgen) armoede signaleren;
  • Coaching gericht op gedragsverandering;
  • Over werknemers met schulden, bewustwording werkgevers;
  • Vroegsignalering en preventie;
  • Intervisie met de inzet van ervaringsdeskundigheid.
Ik ben geinteresseerd in
als

Overige thema’s