Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Omgaan met weerstand en agressie.

Omgaan met weerstand en agressie

Als hulpverlener heb je wellicht te maken met armoede en/of schuldhulp cliënten die je in je hoofd meeneemt naar huis. Die na blijven sudderen. Waarom zijn juist deze cliënten zo moeilijk? Kan het zijn dat jouw manier van communiceren hier invloed op heeft?  Waarom schieten ze soms zo in de weerstand of worden ze zelfs agressief?

Agressie in de vorm van schelden, vloeken, schreeuwen, of provoceren, intimideren, imponeren, of -misschien nog wel vaker voorkomend- manipuleren. Zet jouw cliënt zijn/haar agressie doelbewust in of kan hij/zij er ‘niet zoveel’ aan doen? In hoeverre heb je zelf invloed op het ontstaan van en het temperen van agressief gedrag? Hoe kun je weerstand en agressief gedrag zoveel mogelijk voorkomen?

In deze training staan altijd de deelnemers en hun leervragen centraal en wordt er op een actieve manier gewerkt: dus niet stilzitten en luisteren maar vooral ook doen. Hierbij wordt er nauwlettend toegezien op het creëren en instandhouden van een veilige en gelijkwaardige leeromgeving.

Werkwijze

Tijdens de scholingsdag wordt wisselend gewerkt met theorie en actief bezig zijn. Aan de hand van behandelde theorie wordt er praktisch geoefend. Naast algemene oefeningen kunnen deelnemers ook persoonlijke leervragen inbrengen. De cursus is serieus en diepgravend, maar altijd met een lichte toon en veel ruimte voor relativering.

Niveau: MBO/HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

In principe is de cursus geschikt voor iedereen die direct contact met cliënten heeft. Te denken valt dan aan:

  • (Beschermings-)bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
  • (WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
  • Schuldhulpverleners (bij gemeentes en kredietbanken)
  • Budgetbeheerders en budgetcoaches
  • Sociaal werkers

Resultaat

  • Als je deze scholingsdag gevolgd hebt, kun je onderscheid maken in diverse vormen van agressie en weerstand en kun je daar op een professionele wijze op reageren.