Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Motiverende gespreksvoering.

Motiverende gespreksvoering

Als hulpverlener/budgetcoach adviseert je klanten om soms drastische veranderingen in gedrag, leefgewoonten of in het bestedingspatroon aan te brengen. Maar alleen informatie geven is meestal niet genoeg om mensen in beweging te krijgen. Motivatie is ook nodig. Hierbij kan motiverende gespreksvoering helpen.

Van adviseren naar motiveren

Mensen houden er niet van als een ander zegt wat ze moeten doen, zo blijkt uit inzichten uit de gedragseconomie en de psychologie. Een advies van een derde kan weerstand oproepen. De kunst is  om mensen zodanig te stimuleren dat ze de veranderingen zelf als belangrijk en gewenst gaan ervaren. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de acties bij de cliënt liggen. Je gaat dus ‘van adviseren naar motiveren’.

Hoe werkt motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is een klantgerichte, directieve manier van begeleiding die als doel heeft mensen zelf hun eigen wensen en tegenstrijdigheden te laten onderzoeken, om hen zo verder te helpen in het proces van gedragsverandering.

Niveau: MBO/HBO
Duur: 2 - 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

HR-managers en leidinggevenden

Resultaat

  • Binnen verschillende hulpverleningstakken is onderzoek gedaan naar het effect van motiverende gespreksvoering. Daaruit blijkt dat deze methodiek leidt tot meer gemotiveerde klanten, minder uitval en meer kans op een structurele gedragsverandering dan andere methodieken. En niet onbelangrijk, daardoor een hoger slagingspercentage! Deze aanpak is in de financiële hulpverlening nog relatief onbekend..