Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Mobility Mentoring®.

Mobility Mentoring®

Chronische stress werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt non-profit organisaties en gemeenten bij het structureel verbeteren van de financiële en sociale situatie van hun inwoners. Met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende leefgebieden, de effecten van stress én met oog voor de mens – hun leefsituatie en gedrag.

Met Mobility Mentoring® werken professionals samen met inwoners (en hun gezinnen) aan een structurele verbetering van hun leefsituatie. Daarin krijgt de deelnemer steeds meer eigen regie. De inwoner werkt bijvoorbeeld aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid. In de begeleiding zet de professional de inwoner, hun leefsituatie, gedrag en vaardigheden, altijd centraal en er is specifiek aandacht voor de effecten van (ongezonde) stress.

Waarom Mobility Mentoring®?

Een groot aantal mensen en gezinnen zit financieel en sociaal vast door problemen op verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld door schulden, een onzeker inkomen door tijdelijke of flexibele contracten, het ontbreken van werk, gezondheidskwesties of moeilijkheden in relaties. De problemen worden vaak versterkt door de gevolgen van (ongezonde) stress op het gedrag van mensen. Schaarste door armoede, schulden of andere sociale problemen, leidt tot chronische, ongezonde stress. En dat heeft invloed op de hersenen, het gedrag en de vaardigheden van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, problemen op te lossen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit.

Niveau: HBO
Duur: langer dan 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

De eerste stap om te gaan onderzoeken of Mobility Mentoring® iets voor jullie organisatie is, is lid worden van niveau 1. In niveau 1 staat de introductie met Mobility Mentoring® centraal. Jouw organisatie krijgt dieper inzicht in het gedachtegoed achter Mobility Mentoring® en wat dit kan betekenen voor jouw organisatie. Het hele jaar door bieden we algemene bijeenkomsten aan voor niveau 1 leden, zodat niveau 1 leden zich goed kunnen voorbereiden op mogelijke deelname aan niveau 2. Meer informatie vind je op mobilitymentoring.nl/lid-worden.

Resultaat

  • Professionals beschikken over een uniek inzicht in de impact van de aanpak. Daarom is aan hen gevraagd welke elementen van de nieuwe methode volgens hen het meest hebben bijgedragen aan de vooruitgang van de deelnemers. Dat leverde de volgende top vijf op:
  • 1. Positieve benadering door de toegangsmedewerkers.
  • 2. Het opdelen van doelen in kleine, haalbare stapjes.
  • 3. De succeservaringen van de deelnemer.
  • 4. Het stellen van doelen met de deelnemer.
  • 5. Overzicht krijgen van de actuele situatie met behulp van de Brug naar Zelfredzaamheid®.
  • 6. Kennismaken met deelnemers uit andere samenwerkingspraktijken.
  • 7. Een brede set aan interventies voor het verbeteren van samenwerking.

Gerelateerde opleidingen