Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Leergang intergenerationele armoede voor managers en bestuurders.

Leergang intergenerationele armoede voor managers en bestuurders

In het Veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan. Ieders inzet is daarbij hard nodig. Een effectieve aanpak van intergenerationele armoede vraagt meer dan het trainen van professionals. Er is niet alleen gedegen kennis nodig, maar de organisaties moeten zelf ook aan de bak om de (nieuwe) kennis een plek te geven in hun beleid en praktijk. Voor de ondersteuning van dat proces heeft CMO STAMM een leergang op maat ontwikkeld voor alle bestuurders en/of managers die daar een coördinerende rol in kunnen vervullen en verantwoordelijk zijn voor de implementatie in de eigen organisatie. Het overkoepelende thema is: wat gaan jullie doen om te zorgen dat de medewerkers in jullie organisatie mee kunnen veranderen?

Kick off met Marco de Witte, een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

Inspiratie en veranderopgave

Leerzame workshops en lezingen van topsprekers zorgen voor inspiratie. Plus een bijzondere locatie, inspirerende ervaringsdeskundigen en intervisie met mede-leergangers. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderopgave.

Het vierballen model dient als kapstok voor de leergang, met daarin de vier kernvragen die centraal staan:

  • Waarom moet het eigenlijk anders?
  • Wat is de essentie van verandering?
  • Hoe kun je een veranderkundig proces op gang brengen en inrichten zodat de gewenste organisatie bereikt wordt?
  • Wie zijn er bij de verandering betrokken?

Doelgroep

Teamleiders, managers en bestuurders werkzaam in het Veenkoloniale gebied, leden van de Alliantie van Kracht. De leergang vindt fysiek plaats in groepsverband. Minimaal 15, maximaal 25 deelnemers.

Kosten

€ 1.250,- per persoon excl. 21% btw, inclusief lunch (prijs 2023)

Meer informatie

Inhoudelijke vragen: Saskia Duursmas.duursma@cmostamm.nl, 06-12413941

 

De Leergang intergenerationele armoede voor managers en bestuurders wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM. En maakt deel uit van de Dynamische leeromgeving Alliantie van Kracht 

www.armoedegroningen.nl/leren-over-armoede en www.armoededrenthe.nl/leren-over-armoede

Niveau: HBO/WO
Duur: 2 - 3 dagen
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

Managers en bestuurders uit het netwerk van de Alliantie van Kracht en overige belangstellenden op opleidings- en managementniveau.

 

Resultaat

  • Elke dag bevat een inspiratiegedeelte met topsprekers en daarnaast wordt tijd ingeruimd voor de veranderopgave. Zelf leren, doen, ervaren, experimenteren en aan de slag. De leergang wordt afgesloten met de presentatie van een actieplan voor een effectieve(re) aanpak van armoede binnen de eigen organisatie.