Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Inzet Ervaringsdeskundigen Sterk uit Armoede.

Inzet Ervaringsdeskundigen Sterk uit Armoede

Armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens. Met de aanpak vanuit de inzet van ervaringsdeskundigen wordt de vicieuze cirkel doorbroken, zodat de kinderen die nu in armoede leven, perspectief krijgen.

Brug slaan tussen leef- en systeemwereld

Sterk uit Armoede gelooft dat mensen die in armoede leven, zelf in staat zijn om te verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren. Deze kracht wordt nog te weinig gezien en aangewakkerd. Uit de armoede op eigen kracht. Gewoon en zonder stigma. Deze aanpak is een nieuwe manier van het kijken naar en omgaan met armoede. Mensen die zelf langdurige armoede en sociale uitsluiting hebben ervaren, slaan de brug tussen mensen in armoede en professionals. De aanpak zet, naast de financiële focus, de sociaalpsychologische component in het doorbreken van armoede centraal.

Sterk uit Armoede maakt gebruik van het concept waarbij ze gebruik maken van de ervaring van mensen die zelf in deze situatie hebben gezeten.

Niveau: MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Aanbieders

Voor wie

De inzet van ervaringsdeskundigen is zeker van belang voor iedereen die met/voor kwetsbare bewoners en cliënten werkt: beleidsmedewerkers, bestuurders, professionals, mentoren etc.

Resultaat

  • De aanpak zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ in als (betaalde) tandems van professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers.