Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Financiële problemen signaleren in de wijk.

Financiële problemen signaleren in de wijk

Hoe signaleer je vroegtijdig mensen met schulden in de praktijk? Hoe kun je hen zelf begeleiden en hoe ver kun je daarin gaan? Ongeveer 80 procent van de mensen die aanklopt bij de sociale wijkteams kampt met financiële problemen. Sociaal professionals worstelen met dit vraagstuk.

In deze eendaagse training leer je financiële problemen vroegtijdig te herkennen en aan te pakken. Je leert budgetteren met betrouwbare tools, hoe je cliënten zelf kunt begeleiden en wanneer het nodig is om door te verwijzen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening. In deze blended training gaat u aan de slag met theorie, casussen en praktijkopdrachten.

Programma-onderdelen

  • Profiel van mensen met geldproblemen
  • Schulden vroegtijdig signaleren
  • Handelen bij crisissituaties
  • Begeleiden van gedragsverandering
  • Vuistregels bij budgetteren
  • Werken met geldplannen van Startpunt Geldzaken
  • Samenwerken en doorverwijzen
Niveau: HBO
Duur: maximaal een dag
Locatie: fysiek
Kosten: aan deze training/opleiding zijn kosten verbonden

Voor wie

Professionals en vrijwilligers in het sociaal domein, onderwijs en jeugdzorg, bijvoorbeeld wijkteams, schuldhulpverleners, sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, vrijwilligers thuisadministratie, docenten, pedagogen

Resultaat

  • Je kunt financiële problemen vroegtijdig signaleren en handelingsperspectief bieden aan cliënten
  • Je kunt een budgetplan opstellen aan de hand van financiële tools
  • Je hebt zicht op de sociale kaart en weet wanneer door te verwijzen