Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Ervaarcircuit niet zichtbare beperking bij jongeren.

Ervaarcircuit niet zichtbare beperking bij jongeren

Als professional ontmoet je dagelijks veel jongeren tussen de 15 tot 25 jaar. Onder hen bevinden zich ook jongeren met financiële zorgen, schulden en een licht verstandelijke beperking (LVB). Omdat de licht verstandelijke beperking niet zichtbaar is, herken je dit niet direct bij de jongere. Kennis over het herkennen van en omgaan met jongeren met een niet-zichtbare beperking kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen.

Stap in het lijf van een jongere met een licht verstandelijke beperking en financiële zorgen

Gro Next en MEE Noord bieden een ervaarcircuit aan waarin je ervaart hoe het is om te leven met een (niet-zichtbare) licht verstandelijke beperking en waarin je leert beter te communiceren met deze jongeren.

Zo ervaar je zelf hoe verwarrend hun wereld soms kan zijn. Vanuit deze eigen beleving krijg je meer kennis over jongeren met een licht verstandelijk beperking en kun je jouw communicatie beter afstemmen op de ander. Met als resultaat meer begrip, het nakomen van afspraken en eraan bijdragen dat mensen met een niet-zichtbare beperking mee kunnen (blijven) doen in de samenleving (inclusie).

Het ervaarcircuit wordt herhaald in 2022.

De training wordt gratis aangeboden door MEE Noord en wordt verzorgd door Geertje Baas van MEE Noord.

De locatie wordt bekend, zodra er voldoende deelnemers zijn. Bij minimaal 8 deelnemers gaat de training door. Het maximum aantal deelnemers is 16. In het slechte geval van een lockdown kan de training in iets andere vorm ook online doorgaan.

Niveau: MBO
Duur: maximaal een dagdeel
Locatie: fysiek
Kosten: gratis

Voor wie

Voor alle medewerkers/ professionals/vrijwilligers die dagelijks in contact komen met jongeren tussen 15 en 25 jaar.

Resultaat

  • Deze training heeft het volgende effect:
  • Omslag in denken – van beperkingen naar mogelijkheden;
  • Concrete herkenningspunten;
  • Inzicht in denkwijze en begrip hoe mensen met een niet-zichtbare beperking het leven van alledag beleven en welke emoties dit kan oproepen;
  • Praktische en concrete handvatten om de onderlinge communicatie beter op elkaar af te stemmen;
  • Vaardigheden om deze handvatten effectief in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met klanten.