Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Wil je als betrokken partner of medewerker aanhaken en heb je ideeën over relevante thema’s? Laat het weten!

Werksessies vroegsignalering schulden

14 april 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd zodat gemeenten mensen die door schulden in de problemen dreigen te komen eerder kunnen helpen. De Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) heeft samen met de Vereniging van Groningse Gemeenten (VGG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Alliantie van Kracht en CMO STAMM de ambitie uitgesproken om samen op te trekken om de Drentse en Groningse gemeenten te ondersteunen om op een efficiënte en doordachte manier te werken aan vroegsignalering.

In maart en april hebben verschillende werksessies plaatsgevonden voor (beleids-)medewerkers van gemeenten in Drenthe en Groningen die zich bezighouden met vroegsignalering. Dit met het doel om elkaar te helpen en ondersteunen met opgedane kennis en ervaring en praktische voorbeelden uit te wisselen. In elke sessie stond een thema centraal, zoals het inrichten van een projectstructuur, samenwerkingspartners, privacy, ICT-systemen en monitoring. De deelnemers gaven aan dat de sessies erg van meerwaarde zijn geweest, waar tijdens een open sfeer veel zaken zijn uitgewisseld.

Om in Drenthe en Groningen verder te investering in kennisdeling en samenwerking op dit thema hebben de partijen via de VDG een subsidie aangevraagd bij het IBP (Interbestuurlijk Programma) Programmateam van de VNG, welke is gehonoreerd. De partijen willen vervolg geven aan de eerste ronde sessies, onder andere door dit te verbreden naar andere medewerkers en partijen die te maken hebben met het vroegsignaleren van schulden. Denk aan woningbouwcorporaties, vrijwilligers-, maatschappelijke en welzijnsorganisaties.

Binnenkort zal hier verder over worden gecommuniceerd. Wil je als betrokken partner of medewerker aanhaken en heb je ideeën over relevante thema’s? Laat het weten via secretariaat@vdgdrenthe.nl.

Rapportage

Uit de rapportage Vroegsignalering van Schulden van CMO STAMM bleek bij alle 24 Groninger en Drentse gemeenten een unanieme behoefte aan een vorm van ondersteuning op het thema vroegsignalering van schulden. Vooral praktische uitwisseling en het samen optrekken met andere gemeenten (niet zelf het wiel uitvinden maar van elkaar leren) en het uitwisselen van feiten/kennis/cijfers tussen gemeenten werd daarbij genoemd. Dit kon wat alle gemeenten betreft in een gecombineerd Gronings-Drents verband.

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

logo's

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.