Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

We zien dat de vermogens in de Veenkoloniën voorheen gelijker verdeeld waren dan in de rest van Nederland. Gedurende een aantal jaren is deze ongelijkheid steeds wat toegenomen.

Vermogensongelijkheid in de Veenkoloniën

13 juli 2022

Wanneer de kloof tussen arm en rijk toeneemt, neemt vertrouwen in de politiek, de rechtstaat en elkaar af en nemen maatschappelijke kosten toe. Een belangrijke oorzaak voor de steeds groter wordende ongelijkheid zijn vermogens en de kansen die daarbij horen. In een feitenblad vergelijken we de vermogensverdeling in de Veenkoloniën met de rest van Nederland. Daarnaast laten we zien hoe vermogens verdeeld zijn binnen de gemeenten in de Veenkoloniën en verschillende huishoudens.

In tegenstelling tot inkomens, zijn vermogens in Nederland zeer ongelijk verdeeld. Inkomensongelijkheid wordt immers al aangepakt met ons belastingstelsel dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens verkleint. Vermogensongelijkheid wordt vergroot door onder andere schenkingen en erfenissen. Deze vermogens worden van generatie op generatie doorgegeven. Hierdoor ontstaat er een tweedeling in de maatschappij tussen vermogende en niet-vermogende groepen.

Opmerkelijke bevindingen

Wat opvalt is dat de vermogensongelijkheid het grootst is in gemeenten waar veel armoede is. Daarnaast is de vermogensongelijkheid in het gebied de afgelopen jaren groter geworden. In 2011 hadden de rijkste 10% van de Veenkoloniale huishoudens ongeveer 56% van al het vermogen in bezit. Tussen 2011 en 2019 is dit gegroeid naar 61%. Een kleine groep in de Veenkoloniën bezit dus een steeds groter deel van het totale vermogen, terwijl groepen die te maken hebben met intergenerationele armoede steeds verder achterop raken.

Meer feiten en cijfers? Bekijk het feitenblad vermogensongelijkheid in de Veenkoloniën

Gezamenlijk onderzoek

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe werken samen met de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen in het onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.