Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Het maakt niet uit waar je ‘weg’ komt, als je maar je kansen grijpt

Terugblik congres Kansarmoede

22 november 2019

Eind 2017 presenteerde de Alliantie van Kracht zich voor het eerst op het congres ‘Overerfbare armoede in de Veenkoloniën’. Inmiddels organiseerde de Aliantie op 10 oktober 2019 haar derde jaarcongres onder de naam ‘Kansarmoede’. Dat wekte verwachtingen; meer dan 160 geïnteresseerden meldden zich bij Hofsteenge te Grolloo om te horen waaruit die kansen bestaan. Tijdens deze middag stonden onder andere onderzoek van de RUG en ervaringen van ervaringsdeskundigen centraal. 

De Alliantie van Kracht is het antwoord op het groeiend besef dat ieders inzet hard nodig is om de hardnekkige armoede aan te pakken. De ambitie van de Alliantie is het voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van intergenerationele armoedein de Veenkoloniën. Gezamenlijk gaan de Alliantiepartners op zoek naar wat werkt. Tijdens het congres werden de laatste ontwikkelingen besproken. Nieuwsgierig? In de nieuwsbrief van de Alliantie van Kracht een terugblik naar het congres.

Onderzoek RUG: Dé arme bestaat niet

De intergenerationele armoede in de Veenkoloniën wordt door de RUG wetenschappelijk in kaart gebracht. Het betreft een meerjarig onderzoek dat zich volgens dr. Arjen Edzes nu op de helft
bevindt. Na het interviewen van 27 gezinnen is één van de bevindingen dat dé arme niet bestaat. “Elke armoedesituatie is uniek en daarom moet je zoeken naar een mix van oplossingen”, aldus Edzes.

Meenemen op de bagagedrager of zijwieltjes aanbieden?

Lineke Smit kende een lange periode van werkloosheid en armoede. Totdat zij een opleiding tot ervaringsdeskundige volgde. Nu zit zij om tafel met beleidsmakers om inzicht te geven in armoedeproblematiek. “Hulpverleners wilden me altijd maar op de bagagedrager zetten, terwijl ik heel goed zélf kon fietsen. Ik had alleen een paar zijwieltjes nodig,” beschrijft zij haar ervaringen.

IMC-Weekendschool nu ook doordeweeks actief

Wat wil je later worden? Die vraag krijgen jonge kinderen vaak gesteld. Kom je uit een arm gezin, dan is je perceptie vaak beperkt. De kans dat je een archeoloog kent, een ingenieur, een rechter, etc., is dan klein. De IMC Weekendschool laat jongeren kennismaken met diverse vakgebieden door ze in contact te brengen met vrijwilligers die over hun beroep spreken. En naast de weekenden heeft IMC inmiddels ook al een plek gevonden in het dagelijkse, reguliere onderwijs.

Vertrouwen en integrale samenwerking van essentieel belang in strijd tegen werkloosheid

April dit jaar kreeg het gebouw van werkleerbedrijf EMCO de naam AT7 “Samen werkt”. Met die naam willen alle gebruikers van Abel Tasmanstraat 7 in Emmen, uiting geven aan hun succesvolle samenwerking. Het gaat om EMCO, Menso (uitvoerder Leerplicht- en Participatiewet), de Schuldhulpverlening, het UWV, MEE-Drenthe en diverse onderwijsinstellingen. “Alleen als je elkaar vertrouwt en integraal samenwerkt, kun je mensen perspectief op werk en ontwikkeling bieden”, is de mening van Jan Edzes, directeur EMCO en initiator van de samenwerking.

Hoe nu verder? Met een Bestuurlijke Agenda!

“We hebben een mooi congres gehad waarbij diverse deskundigen ons nieuwe inzichten hebben gegeven. Maar nu moeten we er wat mee doen!”, luiden de afsluitende woorden van Eric van  Oosterhout. Hij doelt op de Bestuurlijke Agenda die op 2 december a.s. wordt opgesteld. Volgens hem biedt het congres voldoende aanknopingspunten voor agenda-onderwerpen. Hij roept ook de aanwezigen op om de agenda van input te voorzien. Is straks de Bestuurlijke Agenda opgemaakt, dan kan er een actieagenda met een plan van aanpak worden gerealiseerd.

Heeft u ideeën/onderwerpen die naar uw mening een plek op de Bestuurlijke Agenda verdienen, stuur dan een mail met een korte argumentatie naar secretariaat@tintengroep.nl.

Meer informatie

Projectleider Lusette Brouwer
lusette.brouwer@tintentrainingenadvies.nl

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.