Informele schuldhulp door vrijwilligers.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de inzet van vrijwilligers zeer effectief is bij de uitvoering van deze hulpverlening. Het is voor gemeenten aan te raden de inzet van vrijwilligers uit te breiden.

Regierol gemeenten

Voor het onderzoek Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening evalueerde het Verwey-Jonker Instituut 24 vernieuwende projecten rond schuldhulpverlening. Gemeenten richtten zich in deze projecten op integrale schuldhulpverlening en preventieactiviteiten. Landelijke vrijwilligersorganisaties ontwikkelden trainingen en coachingsmethodieken voor de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening.

Vrijwilligers bieden eigen kwaliteiten

Vrijwilligers zetten hun eigen kwaliteiten in naast de professional. Ze bieden mensen praktische ondersteuning vanuit een vertrouwenspositie, vooral in preventieve zin. Vrijwilligers zorgen er vaak voor dat cliënten niet wegzakken in de schulden en tijdig hulp krijgen om hun administratie op orde te krijgen. Bij te grote schuldproblemen verwijzen de vrijwilligers door naar het professionele bemiddelingstraject. Ook dan kan een vrijwilliger cliënten helpen om het traject vol te houden. Bij de nazorg ondersteunen vrijwilligers cliënten om terugval te voorkomen en greep op het huishoudboekje te houden.

Meer informatie

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.