Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Met deze alliantie smeden we een uniek bondgenootschap dat bereid is het eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang van kinderen die leven in armoede.

Nieuwe Alliantie Kinderarmoede ook vanuit Groningen ondersteund

1 april 2019

Actief bijdragen aan het tegengaan van de effecten van kinderarmoede, dat beloofden meer dan 100 landelijke partners. Zij ondertekenden het convenant van Alliantie Kinderarmoede op 26 maart 2019 tijdens de lancering van de Alliantie Kinderarmoede Nederland. Zowel overheden, bedrijven als maatschappelijke organisaties behoren tot de ondertekenaars. Noord-Nederlandse partners zijn onder meer de gemeente Groningen, GGD Groningen, Alfa-college, Hanzehogeschool, Alliantie van Kracht en CMO STAMM.

De partners in de Alliantie Kinderarmoede Nederland hebben als hoofduitgangspunt dat zij in alles wat ze doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen. Hun inzet is gericht op:

  • Signaleren en bespreekbaar maken van armoede, weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
  • Oplossen van de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen.
  • Actief samen werken en laten zien wat werkt.
  • Meewerken aan de (jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.

Organisaties die ook hun bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden via www.alliantiekinderarmoede.nl.

Initiatiefnemers

De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Alles is GezondheidMissing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De Alliantie Kinderarmoede zet samenwerkingen tussen verschillende organisaties op om nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. De Alliantie Kinderarmoede ziet erop toe dat de initiatieven van de partners per branche kunnen groeien zodat er een synergieeffect ontstaat.

Bron: persbericht Alliantie Kinderarmoede

Meer informatie

> Bekijk de Groningse partners van Alliantie Kinderarmoede en de landelijke partners

> Alliantie Kinderarmoede Nederland

Inzicht in cijfers Armoede in Groningen (Sociaal Planbureau Groningen)

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.