Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Meer inzicht in de impact van wat wel en niet werkt bij het terugdringen van de schuldenproblematiek in Nederland.

Nederlandse schuldhulproute

24 januari 2020

Koningin Máxima was woensdag 30 oktober 2019 aanwezig bij de lancering van de Nederlandse Schuldhulproute. Nederlandse Schuldhulproute staat voor één route voor het begeleiden van mensen om problematische schulden te voorkomen.

Wat is de Nederlandse Schuldhulproute?

Nederland telt zo’n 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Dergelijke schulden brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee en veroorzaken veel persoonlijk leed. De Schuldhulproute is een publiek-private samenwerking tussen SchuldenlabNL, Geldfit.nl, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse Vereniging van Banken. Het bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties werken in een landelijke infrastructuur samen om mensen schuldenzorgvrij te maken door hen grip te laten krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie. Partners zijn bedrijven, die (beginnende) betalingsproblemen bij klanten signaleren en hen toeleiden naar de Nederlandse Schuldhulproute.

Ook gemeenten kunnen als partner met hun lokale aanpak van de schuldenproblematiek aansluiten op de Nederlandse Schuldhulproute en inwoners met schuldzorgen helpen. Hoe? Bekijk de video.

Vroegsignaleren – het werkt

De Nederlandse Schuldhulproute is de opschaling van een succesvolle pilot uit 2019, waarin vier banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank) samenwerkten met partners uit het schuldendomein in vijf gemeenten. De resultaten van de pilot waren veelbelovend. Zo is bewezen dat (beginnende) schulden in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd. En dat mensen bereikt én geactiveerd worden. En dat er passende hulp beschikbaar is.

Van landelijk naar lokaal

Sinds oktober 2019 is de gemeente Hoogeveen aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute vanuit het Platform Financiële Redzaamheid. Ook in de gemeente Groningen wordt momenteel gekeken naar mogelijke deelname aan de Nederlandse Schuldhulproute. Woningbouwcorporatie Lefier, Humanitas en het Waterbedrijf Groningen hebben daarbij al aangegeven mee te willen doen.

Meer partners, meer impact

Door deelname van nog meer gemeenten en bedrijven die te maken hebben met betalingsachterstanden, zoals (zorg)verzekeraars, banken, telecombedrijven, woningcorporaties en energiebedrijven bereiken we meer impact, verminderen we de versnippering van de schuldhulp en krijgen we meer inzicht in de impact van wat wel en niet werkt bij het terugdringen van de schuldenproblematiek in Nederland. Doe jij ook mee?

Meer informatie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.