Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

De monitor is zo opgezet dat de data eenvoudig vernieuwd kunnen worden.

Monitor Armoede en Schulden Gemeente Midden-Groningen

24 januari 2020

De Monitor Armoede en Schulden laat zien hoe het in de gemeente Midden-Groningen als geheel en in verschillende dorpen en wijken is gesteld met lage inkomens en schulden. Deze monitor is ontwikkeld door Sociaal Planbureau Groningen, onderdeel van CMO STAMM, in opdracht van de gemeente Midden-Groningen.

De gemeente Midden-Groningen wilde graag weten hoe de verschillende dorpen en wijken in de gemeente er voorstaan wat betreft (risico’s op) armoede en schulden. In deze monitor zie je inkomens, schulden, het zorggebruik en relevante achtergrondfactoren van armoede en schulden van inwoners in de gemeente Midden-Groningen. Je vindt er gegevens op gemeente- en wijkniveau.

Functie van de monitor

De monitor informeert de gemeenteraad, organisaties die het gemeentelijk beleid (mede) uitvoeren en andere belangstellenden over de armoede- en schuldensituatie in dorpen en wijken in Midden-Groningen. De inhoudelijke focus van de monitor ligt op armoede en schulden. Daarnaast komen enkele onderwerpen aan bod die relevant zijn in relatie tot armoede en schulden.

De monitor laat de onderlinge verschillen en overeenkomsten zien tussen de dorpen en wijken in de gemeente. Daarnaast wordt bij meerdere indicatoren een vergelijking gemaakt tussen de gemeente Midden-Groningen, de provincie Groningen en Nederland. De monitor is zo opgezet dat de data eenvoudig vernieuwd kunnen worden.

Onderdelen van de monitor

De monitor bestaat uit:

  1. een managementsamenvatting;
  2. een vergelijking tussen wijken/dorpen; waar mogelijk wordt ook vergeleken met de provincie Groningen en Nederland;
  3. overzichten per wijk of dorp.

Ook een monitor?

Neem dan contact met ons op.

Meer informatie:

Erik Meij
onderzoeker
06 13 58 14 71
e.meij@sociaalplanbureaugroningen.nl

Jessy Snip
Onderzoeker
06 460 814 44
j.snip@sociaalplanbureaugroningen.nl

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.