Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Maak geldzorgen bespreekbaar. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op.

Landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’

27 mei 2019

Mensen zouden zich niet moeten schamen als zij schulden hebben, vindt het kabinet. Daarom start op 27 mei 2019 de landelijke campagne ‘Kom uit voor je schuld’. De campagne moet geldzorgen uit de taboesfeer halen. Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen. Op de site staat informatie over waar je voor hulp terecht kunt en wat de omgeving kan doen. Voor professionals in de schuldhulpverlening is er een apart portaal met praktijkvoorbeelden en een agenda voor bijeenkomsten over verschillende thema’s rondom schulden.

Schuldenabassadeurs

In de campagne staan ‘schuldenambassadeurs’ centraal die over hun schuldprobleem praten. Deze ervaringsdeskundigen zijn ‘echte mensen’ die openlijk vertellen over hun ervaringen met problematische schulden. Hun coming out bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. De verhalen zijn tevens een oproep om meer begrip te tonen voor mensen met financiële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhogen schulden hebben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend.

Portaal voor professionals

Professionals in en rond de schuldhulpverlening werken hard aan een brede schuldenaanpak. Op de website pagina’s vind je nieuws, trends, ontwikkelingen, onderzoeken, kennisbundels, praktische tools en projecten, waarmee we mensen met geldproblemen – lokaal, regionaal en landelijk – zo goed mogelijk helpen om eruit te komen.

Brede Schuldenaanpak

De campagne is onderdeel van de Brede schuldenaanpak van het kabinet; een plan met een veertigtal maatregelen gericht op het voorkomen en terugdringen van problematische schulden. Als coördinerend bewindsvrouw van deze aanpak zet Tamara van Ark met diverse ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere publieke en private partijen stappen om de schuldenproblematiek te lijf te gaan. Hierbij is de inzet ten eerste om problematische schulden te voorkomen, onder andere door het tijdig signaleren van financiële problemen.

Er is inmiddels een wetswijziging in voorbereiding die het voor gemeenten mogelijk maakt om tijdig hulp te bieden aan huishoudens met betaalachterstanden op de vaste lasten. Vanuit het regeerakkoord is tijdens de huidige kabinetsperiode 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de schuldenaanpak.

Meer informatie over de campagne ‘Kom uit je schuld’?

De campagne Kom uit je Schuld is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne kwam tot stand in samenwerking met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak.

Wil je een vraag stellen over de campagne ‘Kom uit je schuld’ of een activiteit voor professionals aanmelden? Stuur een e-mail naar schuldhulp@emma.nl of bezoek www.rijksoverheid.nl/contact. Je kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 – 20.00 uur. Voor dit nummer betaal je alleen de gebruikelijke belkosten en geen informatietarief.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.