Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Armoede raakt alle terreinen van het leven. Van gezondheid, stress, uitsluiting en schulden tot zelfvertrouwen, groei en eigen regie. Het is een vak apart om hierin het goede te doen.

Lancering Leeromgeving van de Alliantie van Kracht

14 oktober 2021

De Alliantie van Kracht wil samen met de inwoners de hardnekkige intergenerationele armoede in het Veenkoloniale gebied effectief aan pakken. Hiervoor is het van belang dat (wetenschappelijke) inzichten over wat werkt bij de aanpak van (intergenerationele) armoede en schulden worden vertaald naar de alledaagse praktijk van de hulp- en dienstverleners.

Zeker langdurige en intergenerationele armoede kan niet doorbroken worden door aan 1 knop te draaien, het behelst een meer geïntegreerde aanpak en vraagt een beter samenspel tussen organisaties, een ander aanbod en een andere werkwijze. Dit vraagt van de professionals in het Veenkoloniale gebied flexibiliteit en het vermogen om hun professionele ontwikkeling hierop af te stemmen.  Daarbij hoort de bereidheid voortdurend te investeren in je eigen ontwikkeling zodat je ‘fit’ blijft voor je werk. Meer kennis over armoede, preventie en vroegsignalering. Dat helpt om (meergeneratie)armoede te voorkomen en te bestrijden. Armoede raakt alle terreinen van het leven. Van gezondheid, stress, uitsluiting en schulden tot zelfvertrouwen, groei en eigen regie. Het is een vak apart om hierin het goede te doen.

De Alliantie van Kracht, provincies Groningen en Drenthe ondersteunen dit door een leerlandschap te creëren met moderne opvattingen over leren en ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne leermethoden, ook in een digitale omgeving. Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, een eigen manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. De een leert bij voorkeur door te ervaren in de praktijk, een tweede door theorie te bestuderen en een derde door een video of podcast tot zich te nemen. Hoe de diverse professionals graag leren, hebben we uitgevraagd in een behoeftepeiling. Het resultaat daarvan vormt de persoonlijke combinatie van kennis, vaardigheden en houding.

Lancering op 25 oktober

De Dynamische leeromgeving draagt eraan bij dat professionals in Groningen en Drenthe uit verschillende sectoren een meer gemeenschappelijk begrip, taal en beter en vollediger handelingsperspectief ontwikkelen, waardoor de lokale samenwerking en leren effectiever wordt. En de doelgroep beter geholpen wordt. De Dynamische leeromgeving sluit aan bij de verschillende leerstijlen en veelkleurigheid van functies van de deelnemers. En past bij de organisatiedoelen van de partners van de Alliantie van Kracht. Op 25 oktober, tijdens het jaarlijkse congres ‘Alliantie in Actie’ tegen armoede, wordt de Leeromgeving toegelicht door Maud Diemer en Saskia Duursma van CMO STAMM en daarna ook gelanceerd.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.