Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Leernetwerk Financieel Misbruik: samen (h)erkennen en actie!

Locatie

online
Gratis

Leernetwerk van Schouders Eronder in samenwerking met Sociaal Werk Nederland

Financieel Misbruik: samen (h)erkennen en actie!

Schouders Eronder en Sociaal Werk Nederland organiseren een leernetwerk over financieel misbruik. Financieel misbruik was er altijd al, maar corona heeft de urgentie om tijdig in te grijpen versterkt. Tijdens de coronasituatie zijn kwetsbare burgers afhankelijker geworden van de eigen omgeving of een specifieke professional. Dat kan goed gaan, maar soms ook niet.
We moeten als schuldhulpverleners alerter zijn op burgers die hierdoor financieel en persoonlijk in de problemen raken en er adequater op gaan acteren.

Financieel misbruik – Van vermoedens en signaleren naar een gezamenlijke aanpak binnen de keten

Financieel misbruik van kwetsbare mensen komt tegenwoordig steeds vaker voor. Vaker dan je denkt! Niet alleen ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of mensen in de opvang. Uit onderzoek van Veilig Thuis blijkt bijvoorbeeld dat 1 op de 20 ouderen in aanraking komt met misbruik, waarvan het grootste deel financieel. Dat leidt tot verdriet, schulden, eenzaamheid en duizenden tot honderdduizenden euro’s schade.
Bij financieel misbruik wordt er ongeoorloofd gebruik gemaakt van de bezittingen van een kwetsbare persoon. Denk aan koop op naam van het slachtoffer, pinpasfraude, misbruik van machtigingen en gedwongen testamentwijziging. Plegers kunnen familieleden, buren, vrienden of partners zijn. Maar ook personen van wie het slachtoffer afhankelijk is zoals professionele hulpverleners, mantelzorgers of vrijwilligers. Dit maakt het voor hulpverleners soms moeilijk om financieel misbruik te ontdekken en bespreekbaar te maken.

Welke handelingsperspectieven heb je dan als schuldhulpverlener?

Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat het aanpakken van financieel misbruik taai is omdat wij allemaal, van professionals, burgers zelf tot hun omgeving, te maken hebben met handelingsverlegenheid. Vermoedens van financieel misbruik worden lang niet altijd opgevolgd of gezien voor wat ze zijn. Om de alertheid aan te scherpen en elkaars expertise beter te benutten moet er dus geïnvesteerd worden in een ketenaanpak.

Het leernetwerk financieel misbruik en schulden gaat in oktober van start

Meld je direct aan!
We starten een leernetwerk dat interessant kan zijn voor jou, als jij in je werk te maken hebt met burgers met schulden; als sociaal werker, maatschappelijk werker, schuldhulpverlener of als sociaal raadslid.
Je neemt samen met maximaal 8 andere (uitvoerende) professionals deel aan het leernetwerk. Het leernetwerk bestaat uit zes (online) bijeenkomsten van 2 uur en wordt begeleid door Nadia Markai, financieel juridisch hulpverlener in de vrouwenopvang, en Anne Vreeman, Projectleider leernetwerken en onderzoek. Zij zijn beiden experts in de Schouders Eronder methode.
Deze methode daagt je uit om anders te kijken naar financieel misbruik en de mogelijkheden om dit aan te pakken. Zowel in je eigen organisatie, als in de keten.

Om jou te helpen een antwoord te vinden op dit vraagstuk, zetten we verschillende experts in. Met elkaar komen we tot de kern van je vraagstuk en lossen we het waar mogelijk ook direct op.
Thuis ga je met korte opdrachten zelf aan de slag.

Samengevat;

  • We helpen je om samen met je netwerk te komen tot doen;
  • Geleerde lessen uit de praktijk, inzichten uit de wetenschap, ervaringen van andere deelnemers en deskundigheid van experts worden hieraan toegevoegd;
  • In zes bijeenkomsten en met kleine opdrachten ontwikkelt elke deelnemer zijn of haar eigen plan.

Waar en wanneer?

De zes online bijeenkomsten vinden plaats op donderdagochtend van 09:30 uur tot 11:30 uur.
De data voor de bijeenkomsten zijn;

  • Donderdag 7 oktober 2021
  • Donderdag 14 oktober 2021
  • Donderdag 4 november 2021
  • Donderdag 11 november 2021
  • Donderdag 18 november 2021
  • Donderdag 25 november 2021

Voor wie?

Dit leernetwerk is interessant voor professionals die in hun werk geconfronteerd kunnen worden met financieel misbruik. Wil je er meer over weten en leren hoe je hier effectief mee om komt gaan? En werk je bijvoorbeeld binnen de schuldhulpverlening, binnen een wijkteam, binnen het sociaal werk of een andere maatschappelijke organisatie zoals een beschermingsbewindkantoor? Meld je dan vooral aan.

Let op
Om mee te kunnen doen vinden we het belangrijk dat je aan minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten deel kunt nemen. Verder is een zeker draagvlak in je organisatie nodig om binnen je functie met de opdrachten aan de slag te gaan. Na je aanmelding volgt nog een intakegesprek.

Aanmelden

Meld je direct aan! Deelname is kosteloos.

Meer informatie: https://www.schouderseronder.nl/agenda/leernetwerk-samenwerking-met-sociaal-werk-nederland-financieel-misbruik-samen-herkennen-en-0

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG