Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Armoedecijfers gemeente Groningen

28 oktober 2021

De gemeenteraad luisterde tijdens de Politieke Woensdag van 29 september naar de laatste ontwikkelingen over armoede in de gemeente Groningen. De nieuwste armoedecijfers kwamen op tafel, net als verhalen uit de praktijk van professionals.

Een goed gesprek met vier maatschappelijke partners van de gemeente en stevig rekenwerk van Onderzoek, Informatie & Statistiek geven het actuele beeld van armoede in de gemeente Groningen. Bij de armoedecijfers zien de onderzoekers een verschuiving naar langdurige minima. Dat betekent dat er meer mensen zijn die langer dan vier jaar in armoede leven. Ook zien ze dat er geen grote verschuivingen per leeftijdscategorie of in (migratie)-achtergrond. Als je inzoomt naar de wijk, zijn er geen trends te zien als je alleen kijkt naar het inkomen. Uit de koppeling van gegevens van het CBS en de gemeente blijkt dat mensen die (langer) in armoede leven, slechter scoren op zaken als gezondheid, sociale contacten en welbevinden in zijn algemeenheid.

In een groepsinterview vertelden de voorzitter van de Voedselbank, de coördinator van Stichting Leergeld, een brugfunctionaris en een sociaal raadsvrouw van WIJ Groningen wat zij zien.

Wanneer het gaat over langdurige armoede en isolement zeggen zij: “We hebben heel veel alleenstaande moeders in de bijstand. Die berusten er in. Ze vinden de rust wel prima. ‘Ik heb het al druk genoeg.‘ Ze vinden het spannend. Ze durven niet uit hun isolement te komen. Als ouders net hun baan kwijt zijn, proberen ze met alle macht gewoon weer aan het werk te gaan.” Boodschap aan de raad daarbij: zorg dat de ouders weer in de school komen, zodat je weet wat er speelt. In de wijk moet alles nu wel open blijven, zodat de ogen en oren in de wijk weer aanstaan.

Het belang van een netwerk: “Moeders zijn veelal alleen. Ze leunen niet op elkaar, zoals ‘Zou jij dan bijvoorbeeld dat kind kunnen ophalen…?’ Kinderen spelen heel weinig bij elkaar. Dat is spannend. Ze vinden elkaar juist door corona, niet. Belangrijk dat kinderen zien hoe het in een ander gezin gaat. Waar de moeder bijvoorbeeld wel een baan heeft. Nieuwkomers en de Nederlandse kinderen, ze zijn heel wantrouwend.” Boodschap aan de raad: faciliteer het verstevigen van het sociale netwerk.

Over Gezondheid zeggen de vier: “Mensen zijn bang om zich bij de huisarts te melden, met name voor de tandarts geldt dat, omdat ze dan denken aan die eigen bijdrage. Dan is die huisarts gratis. Maar die medicijnen niet.” “Er is heel veel stress. Je lichaam gaat gekke dingen doen. Je wilt meedoen, je wilt weer kansen zien om weer met jezelf aan de slag te gaan. Je eigen zelfbeeld, jezelf weer zijn. Ook zingeving, ontspanning, meedoen met de rest.” Boodschap aan de raad: Zie het belang van goede voorlichting via persoonlijk contact.

Tot slot over de ontwikkeling van kinderen: “Kinderen hebben afgelopen jaar veel gemist, ze zien veel te weinig van de wereld. Naar theater, de musical. Op een kinderleven is anderhalf jaar lang. En juist als ze die voorbeelden wel zien, dan denken ze sneller Oh, dat kan ik ook. De goeie voorbeelden hebben ze heel erg gemist.” Boodschap aan de raad: zet in op zwemmen, een fiets en vrijetijdsbesteding. Meedoen, kansen krijgen, zingeving, ontspanning, dingen kunnen doen, erbij horen. Het is wezenlijk voor een goede ontwikkeling van kinderen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.