Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Ik werd 18 en kreeg schulden omdat ik nooit geleerd had met geld om te gaan.

Wonen en Armoede

13 mei 2019

Een huurachterstand oplopen en vervolgens je huis kwijt raken. Het leidt vaak tot verergering van schulden, gezondheidsproblemen, stress, psychische klachten en sociaal isolement. Voorkomen is daarom beter dan genezen. Juist woningcorporaties kunnen hierin iets betekenen. Zij kwamen op 11 april jl. samen in een eerste dialoogtafel van de Alliantie van Kracht. In de nieuwsflits van de Alliantie van Kracht vertellen we je er meer over.

Linda Stol (manager Wonen Acantus) en Bert Moormann (directeur Domesta) zetten het onderwerp Wonen en Armoede op de agenda van de Alliantie van Kracht. Door met andere corporaties ervaringen uit te wisselen hopen ze handvatten te ontwikkelen waarmee huurschulden en – erger nog – huisuitzettingen kunnen worden voorkomen. Zo huldigt Domesta ‘Maatwerk in betaalbaar wonen’. Dat houdt onder andere in dat huuraanpassingen voor de laagste inkomens slechts inflatievolgend zijn. Ook propageert de corporatie de Voorzieningenwijzer, die huishoudens o.a. attendeert op gemeentelijke voorzieningen, toeslagen en belastingteruggave. Verder brengt zij huurders in contact met welzijns- en vrijwilligersorganisaties die budgettrainingen geven en voert zij een streng incassobeleid zodat de huurschuld niet kan oplopen. Lees meer in de Nieuwsflits van de Alliantie van Kracht tegen Armoede.

In de nieuwsflits gaan we verder in op het aantal meldingen van huurachterstand bij Sedna en hun werkwijze. Er zijn bij de dialoogtafel veel ervaringen uitgewisseld, waarbij ook de risicogroepen en verschillende aanpakken aan bod kwamen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.