Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Vervoersarmoede probleem voor kwetsbare groep Groningers

11 juni 2018

De beschikbaarheid van goed vervoer is niet voor iedere Groninger vanzelfsprekend. Regelmatig worden er in de krant zorgen geuit over het verschraling van het openbaar vervoer, waardoor voorzieningen mogelijk moeilijker te bereiken zijn (RTV Noord, 2017). Uit onderzoek onder het Groninger Panel blijkt dat veel Groningers een auto hebben en dat ze nauwelijks vervoersproblemen ervaren. Toch is er een kleine groep die wel problemen ervaart. Het is voor hen lastig om werk te zoeken of een sociaal leven te onderhouden omdat ze niet bij afspraken kunnen komen. Er is dan sprake van vervoersarmoede, die vaak gepaard gaat met andere soorten armoede. We lichten hieronder enkele groepen uit die vervoersarmoede ervaren.

Vervoersarmoede

Er is sprake van vervoersarmoede wanneer iemand niet in staat is om zich op ieder moment van de dag over grotere afstanden te verplaatsen. Deze mensen hebben bijvoorbeeld geen of minder toegang tot een auto, het openbaar vervoer of andere vervoersmiddelen. Deze middelen kunnen te weinig beschikbaar zijn, of niet op momenten waarop ze nodig zijn, bijvoorbeeld ’s avonds laat of vroeg in de ochtend. Als mensen aangeven afspraken te moeten missen vanwege een gebrek aan tijd of geld, voorzieningen niet kunnen bereiken, vervoersproblemen hebben of zichzelf onvoldoende mobiel beschouwen, is er een grote kans dat ze vervoersarm zijn. Vervoerarmoede kan zowel op het platteland als in de stad een grote impact op het dagelijks leven van Groningers hebben.

Onder de leden van het Groninger panel blijkt dat slechts een kleine groep vervoersarmoede ervaart. Slechts 2% van de Groningers beschouwt zichzelf als onvoldoende mobiel. Dit lijkt een klein percentage, maar de provincie Groningen omvat ruim 580.000 inwoners, waardoor 2% neerkomt op meer dan 10.000 inwoners die moeite hebben om naar afspraken te gaan, of om voorzieningen te bereiken.

Vervoersarmoede niet groter in krimpgebieden

Door bevolkingskrimp staan voorzieningen in bepaalde delen van de provincie onder druk. Ze sluiten, of verplaatsen zich van kleinere dorpen naar de grotere plaatsen (NOS, 2017). Hierdoor worden de gemiddelde afstanden tot voorzieningen groter. De verwachting is daarom dat vervoersarmoede vaker voorkomt in krimpgebieden. In dit onderzoek is daar geen bevestiging voor gevonden. De verschillen in de ervaren vervoersproblemen bij het bereiken van voorzieningen zijn zo klein dat er niet gezegd kan worden dat mensen in krimpgebieden vaker vervoersarmoede ervaren dan inwoners van niet-krimpende gebieden.

Meer informatie

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.