Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

De organisaties achter Sterk Vrijwilligerswerk hebben samen een schat aan kennis en ervaring. Aarzel niet een beroep op ons te doen.

Sterk Vrijwilligerswerk in Groningen

13 juli 2021

Vrijwilligersorganisaties en verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen, wijken en regio’s. Ze werken samen en ontplooien ontzettend veel initiatieven en activiteiten op gebied van sport, cultuur, welzijn, ontmoeting etc. Zelfs bij vraagstukken als eenzaamheid, armoede en integratie leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf; het vraagt tijd, mensenkennis, organisatiekracht, samenwerking, creativiteit en nog veel meer.

Organisatiekracht versterken

Tussen 2016 en 2021 bood het project Sterk Vrijwilligerswerk inspiratie en ondersteuning aan vrijwilligers en verenigingen. Meer dan 600 vrijwilligersorganisaties en verenigingen uit de provincie Groningen maakten daar, dankzij steun van de Provincie Groningen, gebruik van. Er werd kennis gedeeld met vrijwilligers en er werden lokale samenwerkingsvormen ontwikkeld in dorpen en wijken. Organisaties leerden hoe ze vrijwilligers beter kunnen bereiken en kunnen binden. Maar ook welke organisatievormen hen kunnen helpen om toekomstbestendig te worden. De lokale krachten werden aangeboord en aangevuld waar dat nog was:

“Je kunt nou eenmaal niet verwachten dat vrijwilligers in een dorp alle onderwerpen beheersen. Soms heb je begeleiding nodig. (deelnemer Sterk Vrijwilligerswerk)”

Samenwerking

Doordat de ondersteuning werd georganiseerd door verschillende partners (Huis voor de Sport, Vereniging Groninger Dorpen en CMO STAMM) in de provincie Groningen kwamen verschillende expertises gemakkelijk bij elkaar. Vrijwilligersorganisaties werden zo op een integrale wijze nog beter op maat geholpen bij hun ondersteuningsvragen. Tijdens projectbesprekingen leerden de adviseurs bovendien van elkaars aanpakken en visie:

“Ik zag tijdens een van onze gezamenlijke workshops een hele leuke werkvorm over fondswerving. Die heb ik kunnen omzetten naar een werkvorm over vrijwilligersvacatures. Zo leren we ook van elkaar als professionals.”

Toekomst

De subsidie voor Sterk Vrijwilligerswerk loopt ten einde. Ook corona heeft een flinke impact gehad in financieel opzicht en ook op het aantal vrijwilligers. Uiteraard willen we de organisatiekracht in de Groninger dorpen en wijken behouden en versterken. Daarom zijn we in gesprek met bestuurders en beleidsmedewerkers over een mogelijk vervolg.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.