Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Ervaringsdeskundigheid en Werk.

Steeds meer organisaties werken met ervaringsdeskundigen. De inzet van ervaringsdeskundigen levert een nieuw potentieel op voor de arbeidsmarkt en ze zijn een rolmodel voor de cliënt of klant. Ook biedt het werken als ervaringsdeskundige een uitweg uit een ontwrichtende situatie voor de ervaringsdeskundige zelf. ZorgpleinNoord zet zich, in samenwerking met het netwerk Alliantie van Kracht, in voor meer ervaringsdeskundigen op de arbeidsmarkt.

Project Ervaringsdeskundigheid en Werk

Het project Ervaringsdeskundigheid en Werk richt zich enerzijds op het beter in beeld brengen van geïnteresseerden in een opleiding en baan als ervaringsdeskundige. Hiervoor wordt er verbinding gelegd met UWV, gemeente en andere initiatieven die een rol kunnen spelen bij het bereiken van nieuw potentieel. Anderzijds richt het project zich op het delen van informatie met werkgevers over het ontwerpen en implementeren van tools, ervaringsdeskundigheid als vak, anders denken over werk en inspelen op tekorten in de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van jobcarving. Nieuwe banen kunnen niet zomaar gecreëerd worden en daarom moet samen nagedacht worden over een manier om banen vrij te maken binnen de diverse organisaties. Dit past in de huidige ontwikkelingen: werkgevers denken door toename van de tekorten na over hoe het werk anders ingericht kan worden.

Onderzoek

In 2023 is in het kader van het project Ervaringsdeskundigheid en Werk een factsheet ontwikkeld waarin de beeldvorming en inzet van ervaringsdeskundigen binnen de 42 aangesloten organisaties van de Alliantie van Kracht uiteengezet is. Klik hier voor de resultaten.

Voor werkgevers

In het voorjaar van 2024 organiseert ZorgpleinNoord in samenwerking met de Alliantie van Kracht en het Verbeterlab een aantal online sessies voor werkgevers die interesse hebben in ervaringsdeskundigheid, maar nog inventariseren op welke manier dit het beste past. Daarnaast organiseert ZorgpleinNoord in samenwerking met de Alliantie van Kracht en diverse andere partners in het najaar van 2024 een symposium over ervaringsdeskundigheid. Wil je de save the date ontvangen? Neem contact op met Sanne Martena via onderstaande contactgegevens.

Contact

Wil je aansluiten bij een van de bijeenkomsten of vrijblijvend een keer in gesprek over dit thema? Neem contact op met projectleider Sanne Martena door te mailen naar s.martena@zorgpleinnoord.nl.

Voor de potentiële ervaringsdeskundige

Wil je zelf aan de slag als ervaringsdeskundige? Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden in de regio op Ervaringsdeskundigheid iets voor jou? – ZorgpleinNoord.