Van schulden naar kansen.

Stichting van Schulden naar Kansen maakt zich sinds 2008 sterk voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in Nederland. Met het gelijknamige programma van Schulden naar Kansen wordt gewerkt aan een concreet doel, namelijk: armoede door probleemschulden in 4 steden in Nederland binnen 5 jaar terugdringen, door in die steden als verbindende factor op te treden tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers.

Ook worden maatschappelijke organisaties financieel ondersteund. Hierbij gaat het specifiek om lokale projecten die mensen helpen om orde en overzicht in hun financiën aan te brengen, financieel assertiever te worden en hun inkomen te vergroten. Het is onze ambitie om de komende jaren 11.625 huishoudens die in armoede leven, veroorzaakt door schulden, meer financieel zelfredzaam te maken.

Onderzoek

Om er zeker van te zijn dat wat gedaan wordt binnen het programma van Schulden naar Kansen een positieve en blijvende impact heeft, voert het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een meerjarig onderzoek uit naar het effect van de initiatieven die we ondersteunen. In 2015 is een eerste pilot-onderzoek uitgevoerd. In 2016 is gestart met het opzetten van onderzoek op drie niveaus: projecten, individuele deelnemers en de maatschappij. In 2017 zijn binnen het programma van Schulden naar Kansen 27 projecten met in totaal 2.669 deelnemers ondersteund.

Onderzoeksresultaten*

In het onderzoek onder individuele deelnemers is gekeken of deelnemers veranderingen in hun financiële gedrag en vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie ervaren na deelname. In totaal hebben, tot en met 31 december 2017, 876 deelnemers aan projecten die we ondersteunen een vragenlijst ingevuld vóór de start van het project (nulmeting). 222 deelnemers hebben deelgenomen aan zowel de nulmeting als aan een meting direct na afronding van het project (tweede meting). Tot slot hebben 23 deelnemers ook een vragenlijst zes maanden na afloop van het project ingevuld (derde meting).

Een aantal interessante uitkomsten uit het deelnemersonderzoek over 2017:

Financiële problemen worden onderschat

  • De voornaamste conclusie uit de T0-meting is dat deelnemers hun financiële problemen onderschatten en hun financiële vaardigheden overschatten. Zo zien we bijvoorbeeld dat terwijl de helft van de respondenten vindt dat hij/zij een beetje goed tot heel goed met geld, post en uitgaven kan omgaan, een groter deel (69%) schulden heeft.

Vooruitgang op financiële zelfredzaamheid

  • 23% van de respondenten die bij T0-meting schulden heeft, is na het afronden van het project (T1) schuldvrij.
  • De gemiddelde schuld van een flink aantal deelnemers is significant afgenomen van €13.149 (T0) naar €7.282 (T1).
  • Qua financiële zelfredzaamheid zien we een significante vooruitgang op veel van de onderdelen binnen de vier elementen.

Effecten op lange termijn

  • Als het gaat om de effecten op de langere termijn, vallen er nog weinig conclusies te trekken. Dit omdat nog slechts
    een klein aantal deelnemers (23) de vragenlijst zes maanden na afloop van het project heeft ingevuld. In de komende jaren zal dit aantal toenemen en verwachten we meer inzicht te krijgen in de effecten op de lange termijn.

*Bron onderzoeksresultaten en aanvullende informatie: website Stichting van Schulden naar Kansen

Meer informatie