Moedige mensen.

De brancheorganisatie voor Sociaal Werk wil met het project Moedige Mensen armoede aanpakken door in 15 regio’s krachtige lokale samenwerking te organiseren. Armoede vormt een steeds groter maatschappelijk probleem.  Een grote groep mensen staat nagenoeg buitenspel, onder wie 200.000 kinderen.  Daarom richt de brancheorganisatie zich op eendrachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, gemeente en sociaal werk. Want alleen via brede integrale samenwerking kun je effectief de strijd aangaan met armoede en schulden.

Het doel  

In de periode 2015-2017 zijn in 15 arbeidsmarktregio’s bijeenkomsten georganiseerd met als doel het opstarten van 30 voorbeeldprojecten die lokaal bijdragen aan samenwerking en nieuwe preventieve aanpakken van het armoedevraagstuk. Met als tweede positief effect dat mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen weer meer kunnen meedoen aan de samenleving. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar de impact van ‘best persons’ bij dergelijke initiatieven. Best persons? Moedige lokale sleutelfiguren die zich het zweet op de rug werken.

Vijftien arbeidsmarktregio’s

Er is gekozen voor arbeidsmarktregio’s, omdat daar afspraken gemaakt worden tussen gemeenten en bedrijfsleven. Bij de arbeidsmarktregio’s kan de kennis over effectieve publiekprivate samenwerking bij armoedebestrijding worden vastgelegd. Op grond van relevante variabelen zijn 15 regio’s geselecteerd waar de problemen groot zijn: West-Brabant; Drechtsteden; Drenthe; Zeeland; Haaglanden Rijnmond; Rivierenland; Midden-Brabant; Midden-Utrecht; Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe; Zaanstreek/ Waterland; Midden-Gelderland; Friesland; Groningen; Zuid-Limburg.

Moedige mensen Groningen

Aan Moedige Mensen Groningen nemen een aantal Groningse gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven, schuldeisers, vrijwilligersorganisaties, serviceclubs en de Rabobank deel. Het netwerk bestaat ongeveer 60 personen bestaande uit dwarsdenkers, meedenkers en studenten.

Meer informatie

Moedige Mensen is mede mogelijk gemaakt door Rabobank Stad en Midden Groningen, Gemeente Groningen en Provincie Groningen

               Logo provincie Groningen