Alliantie van Kracht.

Logo Alliantie van Kracht

In het Veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan.

Het Netwerk

  • De Alliantie van Kracht bestaat uit: Acantus, Accare, AT7 Samen werkt, Biblionet Drenthe, Biblionet Groningen, CMO STAMM, Cosis (Novo/Promens Care), Domesta, Espria/GGZ Drenthe, GGD Drenthe, GGD Groningen, GKB, Kans voor de Veenkoloniën, Kompas Zuidlaren, Lefier, Leger des Heils, Lentis, Noorderpoort, Sterk uit Armoede, Tintengroep, Treantgroep, Yorneo, VNN, VNO-NCWWoonservice en ZG Meander. Verder zijn Movisie, RUG/Mansholtleerstoel en Pharos betrokken.
  • Betrokken overheden: Aa en Hunze, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Samen armoede doorbreken

Johan Brongers van de Tintengroep is de initiator en aanjager van het netwerk Alliantie van Kracht. De Alliantie van Kracht is het antwoord op het groeiend besef in de regio dat ieders inzet hard nodig is om de hardnekkige armoede effectief aan te pakken. Het netwerk bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten en kennisinstellingen. Samen willen zij een beweging op gang brengen om armoede in de Veenkoloniën op zowel de korte als de lange termijn structureel en fundamenteel te bestrijden.

Kansen ontwikkelen

Het doel is om gezinnen in armoede adequaat te ondersteunen en met hen kansen te ontwikkelen. We richten ons op de houding, vaardigheden en feitelijk gedrag van mensen, maar proberen dus ook nadrukkelijk het structurele perspectief van armoede te beïnvloeden. Samen gaan wij op zoek naar wat werkt.

Ervaringskennis fundament

De ervaring van de mensen die in armoede leven vormt een belangrijk aangrijpingspunt in de versterking van de aanpak. Mensen die in armoede leven kunnen beter dan wie ook de impact van maatregelen op hun situatie verwoorden. Zij worden dan ook op  verschillende manieren betrokken.

Onderzoek, leerkringen en nieuwe aanpakken

Om meer zicht te krijgen op onderliggende mechanismen bij intergenerationele armoede, doet de RUG verdiepend onderzoek onder leiding van professor Strijker. De provincies Drenthe en Groningen financieren dit meerjarig onderzoek. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe monitoren trends en ontwikkelingen rondom armoede. Daarnaast zetten de netwerkpartners in op het beter benutten en versterken van de kracht en het talent van medewerkers van die organisaties, die dagelijks betrokken zijn bij de intergenerationele armoede van hun cliënten in de Veenkoloniën. Via leerkringen worden ervaringen en kennis gedeeld die helpen om bewoners van het gebied op maat met de juiste interventies te ondersteunen. De leerkringen worden ontwikkeld en opgezet door Movisie, Tinten Training & Advies en CMO STAMM.

Nieuwsbrief

Meer informatie