3 generaties

Overerfbare armoede in de Veenkoloniën.

De Veenkoloniën hebben van oudsher te maken met hoge aantallen huishoudens die leven in armoede. Bij een groot aantal van deze gezinnen gaat het om armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Vaak verkeren zowel ouders als hun kinderen in een situatie waarin ze moeten rondkomen van een laag inkomen. De Alliantie van Kracht, een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, wil verbetering brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën.

Meer inzicht krijgen in overerfbare armoede in de regio is dan ook een belangrijke opgave. De Rijksuniversiteit Groningen doet daarom onderzoek naar de aard en omvang van armoede in de Veenkoloniën en effectieve interventies. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe participeren in dit onderzoek en maken feitenbladen over overerfbare armoede in de Veenkoloniën. De gegevens zijn gebaseerd op microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het onderzoek wordt gedaan met ondersteuning van de provincies Groningen en Drenthe.

Centrale vragen overerfbare armoede

Centrale vragen in het onderzoek zijn:

  • Welke kenmerken hebben de huishoudens in de Veenkoloniën die onder de lage-inkomensgrens leven?
  • Hoeveel jongvolwassenen in de leeftijd van 22-26 jaar leven in de Veenkoloniën in huishoudens die onder de lage-inkomensgrens?
  • Hoeveel personen / huishoudens in de ouderpopulatie leven onder de lage inkomensgrens?
  • Waar wonen de jongvolwassenen en waar hun ouders?

Deze vragen worden beantwoord in drie pagina’s op de website van het Sociaal Planbureau Groningen:

>> Overerfbare armoede: Wie hebben er een hoog risico op armoede in de Veenkoloniën?

>> Overerfbare armoede: Ouder-kindrelaties

>> Overerfbare armoede: Regionale Spreiding

Veenkoloniën

Onder de Veenkoloniën vallen de gemeenten: Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Coevorden, Emmen, Pekela, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Oldambt en Menterwolde. Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 is Hoogezand-Sappemeer met Slochteren en Menterwolde gefuseerd tot Midden-Groningen. Vlagtwedde en Bellingwedde zijn gefuseerd tot de nieuwe gemeente Westerwolde.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met  Carola Simon en Marian Feitsmaonderzoekers van het Sociaal Planbureau Groningen.