Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Wat draagt de ondersteuning van een vrijwilliger precies bij aan het succes van die schuldhulpverlening?

Onderzoek naar inzet vrijwilligers bij Schuldhulp

5 augustus 2019

In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast beroepskrachten – burgers met financiële problemen. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Wat is de bijdrage van vrijwilligers aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening? En wat ervaren cliënten als ondersteunend in de begeleiding door een vrijwilliger? Saxion Hogeschool verricht hiernaar onderzoek, gefinancierd door ZON MW. 

Onderzoek Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Saxion Hogeschool raadpleegde de dossiers van de Stadsbank Zwolle om te kijken of mensen met begeleiding van een vrijwilliger meer aflossen en vaker de hulpverlening afmaken. Daarnaast interviewden zij vrijwilligers van deze cliënten om te ontdekken waar hun hulp precies uit bestaat. Er werden interviews gehouden met cliënten van de schuldhulpverlening die uitsluitend zijn begeleid door een betaalde schuldhulpverlener. En met cliënten waarbij, naast een beroepskracht, ook een vrijwilliger ondersteuning heeft geboden.

Uitkomst onderzoek

Dit onderzoek geeft inzicht in de vraag of en hoe begeleiding door een vrijwilliger de effectiviteit van de schuldhulpverlening (in termen van gerealiseerde aflossing, preventie van uitval en bevordering van financiële zelfredzaamheid) vergroot, welke elementen in de ondersteuning door een vrijwilliger effectief zijn en welke elementen in het contact met de vrijwilliger cliënten zelf als ondersteunend ervaren. De uitkomsten leveren gemeenten, beroepskrachten en vrijwilligers handreikingen op voor een effectievere inzet van vrijwilligers. Uiteindelijk komt dit de dienstverlening aan burgers ten goede.

Meer informatie

Ben Boksebeld, onderzoeker

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.