Over ons.

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Op dit moment leven er alleen al meer dan 14.000 jongeren in Groningen en 7.000 jongeren in armoede. Een laag inkomen gaat vaak samen met andere problemen, zoals werkloosheid, een slechte gezondheid en een lagere tevredenheid met de leefsituatie. Het tegengaan van armoede en schulden vraagt daarom om een gezamenlijke en integrale aanpak. Om kennis te delen en uit te wisselen is het Kennisplatform Armoede Groningen opgericht. Op initiatief van de provincie Groningen en gefaciliteerd door CMO STAMM.

Visie

In onze visie bundelen we kennis en kracht via dit kennisplatform Armoede Groningen. Dit doen we door:

  • Delen van (online) kennis: feiten & cijfers, projecten & beleid, best practices, publicaties, nieuws, agenda
  • organiseren van kennisbijeenkomsten
  • verbinden van landelijke en regionale partners

Perspectief van mensen centraal

Centraal staat het perspectief van mensen zelf. Hoe staat het met de mensen in Groningen, wat beweegt hen in al hun verscheidenheid, wat willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? Beleid dat gericht is op een vitale gemeenschap en een veerkrachtige samenleving.

Help je mee?

Wil je ook onderdeel worden van dit kennisplatform? Of je kennis / relevante informatie over armoede en/of schulden in de provincie Groningen hier delen? Laat het dan weten! Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@armoedegroningen.nl.