Over ons.

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. In 2017 lag het inkomen van ruim 27.000 huishoudens in de provincie Groningen onder de lage inkomensgrens; 11.000 huishoudens zaten zelfs al vier jaar of langer in die situatie. Een laag inkomen gaat vaak samen met andere problemen, zoals werkloosheid, een slechte gezondheid en een lagere tevredenheid met de leefsituatie. Het tegengaan van armoede en schulden vraagt daarom om een gezamenlijke en integrale aanpak. Om kennis te delen en uit te wisselen is het Kennisplatform Armoede Groningen opgericht. Op initiatief van de provincie Groningen en gefaciliteerd door CMO STAMM.

Visie

In onze visie bundelen we kennis en kracht via dit kennisplatform Armoede Groningen. Dit doen we door:

  • delen van (online) kennis: feiten & cijfers, projecten & beleid, best practices, publicaties, nieuws, agenda
  • organiseren van kennisbijeenkomsten
  • verbinden van landelijke en regionale partners

Perspectief van mensen centraal

Centraal staat het perspectief van mensen zelf. Hoe staat het met de mensen in Groningen, wat beweegt hen in al hun verscheidenheid, wat willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? Beleid dat gericht is op een vitale gemeenschap en een veerkrachtige samenleving.

Help je mee?

Wil je ook onderdeel worden van dit kennisplatform? Of je kennis / relevante informatie over armoede en/of schulden in de provincie Groningen hier delen? Laat het dan weten! Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@armoedegroningen.nl.

 

 

 

 

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.