Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Uitvoeringspartners.

Groningse gemeenten zetten diverse activiteiten en interventies in bij de aanpak van armoedeproblematiek en schuldhulpverlening. En ze werken samen met diverse organisaties. We werken aan een zo informatief mogelijk overzicht. 

Heb je nog aanvullingen of andere informatie die toegevoegd kan worden op dit platform? Geef dit dan aan ons door!

Uitvoeringspartners

Interventies en regelingen

Voor kinderen/jongeren: 

 • Check je geld (workshop Jimmy’s, voortgezet onderwijs)
 • Eurocoaches
 • De financiële wegwijzer (vmbo)
 • Jaargroepen (mbo)
 • Kindpakket
 • Kostdat (cursus, basisonderwijs)
 • Lespakket VKB (voor basisonderwijs)
 • Mee doen!
 • Startpakket onderwijs / VO Starterspakket
 • Voorleesproject (basisonderwijs)

Voor volwassenen: 

 • Administratiespreekuur / Inloopspreekuur (formulieren & financiën / juridisch)
 • Budgetkring (voor ouders)
 • Budgetmaatjes / Schuldhulpmaatjes
 • Budgettraining: grip en zicht op geldzaken
 • Collectieve zorgverzekering
 • Digisterker (cursus)
 • Dress for success
 • Geld speelt een rol (cursus)
 • Hulp bij belastingaangifte
 • Kans voor uw kind (webshop)
 • Klik! Hulp bij digitale vragen
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Leenbijstand
 • Maatwerkbudget (budget dat door gemeente/hulpverleners kan worden ingezet om snel knelpunten op te lossen)
 • Pluspakket VKB
 • Sterk uit Armoede
 • Taalcafé / taalcoaches
 • Toentje
 • Veur Noppes
 • Wijzer in geldzaken