Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
leergang Alliantie van Kracht

Leren over armoede.

Welkom bij de Leeromgeving van de AvK!

De Alliantie van Kracht (AvK) wil samen met de inwoners de hardnekkige overerfbare armoede in het Veenkoloniale gebied effectief aanpakken. Hardnekkige overerfbare armoede is een taai vraagstuk. Hiervoor is het van belang dat (wetenschappelijke) inzichten over wat werkt bij de aanpak van (overerfbare) armoede en schulden worden vertaald naar de alledaagse praktijk van de hulp- en dienstverleners.

Zeker langdurige en overerfbare armoede kan niet doorbroken worden door aan één knop te draaien, het behelst een meer geïntegreerde aanpak en vraagt een beter samenspel tussen organisaties, een ander aanbod en een andere werkwijze. Dit vraagt van de professionals in het Veenkoloniale gebied flexibiliteit en het vermogen om hun professionele ontwikkeling hierop af te stemmen. Daarbij hoort de bereidheid voortdurend te investeren in je eigen ontwikkeling zodat je ‘fit’ blijft voor je werk. Op dit moment werken de diverse betrokken professionals nog vaak vanuit hun eigen systeem en werkwijze waardoor innovaties en wetenschappelijke inzichten over wat werkt niet altijd voldoende worden geïmplementeerd in de praktijk. En de geleverde dienstverlening niet altijd optimaal aansluit bij de behoefte van de inwoners. Daar willen we met elkaar graag wat aan doen!

“Het gaat erom dat je morgen daadwerkelijk iets anders doet
dan vandaag”

De Alliantie van Kracht, provincie Groningen en provincie Drenthe ondersteunen dit door een leerlandschap te creëren met moderne opvattingen over leren en ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne leermethoden, ook in een digitale omgeving.

Vind een passende opleiding / training

Ik ben geinteresseerd in
als

 

logo's Alliantie van Kracht, provincie Groningen en provincie Drenthe