Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Voor aanpak armoede kwetsbare regio’s zijn landelijke investeringen nodig

1 februari 2021

Begin februari 2021 verscheen het rapport Uit de duivelskring van armoede dat laat zien dat investeringen in kwetsbare perifere regio’s noodzakelijk zijn om gezinnen en personen uit situaties van vernederende afhankelijkheid en financiële malaise te halen. Interessant is dat actuele verkiezingsprogramma’s aandacht hebben voor deze perifere regio’s. Komt er een kentering? Verplaatst de aandacht voor onze succesvolle maar overbelaste stedelijke regio’s zich naar de perifere regio’s waar nog ruimte is, maar waar ook grote achterstanden zijn? Dat zou een opvallende breuk zijn met het sociaaleconomisch beleid van de achterliggende decennia, maar winst betekenen voor een krachtige substantiële aanpak voor het terugdringen van armoede in deze gebieden.

Lees verder bij het artikel Voor aanpak armoede kwetsbare regio’s zijn landelijke investeringen nodig van Movisie van 1 februari 2021.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.